Всі новини

06 Квітня 2020
Оновлення 01.02.006

Вийшло оновлення 01.02.006:

- для головних документів звітів ЄСВ Додаток 4 та Додаток 7 реалізована можливість друку головного документа, додатків та квитанцій;
- реалізований новий функціонал – Універсальний документ (створення, підписання та відправка контрагентам документа із вкладенням різних форматів, з можливістю вказати номер та суму документа);
- в таблиці Реєстру первинних документів додані нові поля;
- реалізоване додавання 3-х останніх символів серійного номера сертифіката до назви кожного файлу, що зберігається;
- додана опція «Збереження параметрів системи»;
- реалізована можливість вносити апостроф в логін та ПІБ користувача;
- оновлені довідники, нові та змінені форми.

Склад оновлення
16 Березня 2020
Оновлення 01.02.005

Вийшло оновлення 01.02.005:

- у Довіднику Співробітники додані розділи Пайовики та Інші;
- налаштовано збереження заданої кількості резервних копій залежно від типу: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF);
- оновлені й нові форми.

Склад оновлення
27 Лютого 2020
Оновлення 01.02.004

Вийшло оновлення 01.02.004:

-  додана можливість заблокувати від’ємний Розрахунок коригування продавцем;
-  доопрацювання в модулях Шаблони первинних документів та Реєстр довільних форматів;
-  оновлені Довідники;
-  нові та змінені форми.

Склад оновлення
26 Лютого 2020
Перенесення початкового терміну подання звітності на підставі таксономії за МСФЗ на 2021 рік

Щодо подання звітності за МСФЗ (формат іХBRL).

ВРУ прийнятий і Президентом підписаний два дні назад законопроект 1209-1 від 19.09.2019 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66903), в якому, зокрема, визначено, що першим звітним періодом для звітування за міжнародними стандартами на підставі таксономії за МСФЗ в електронній формі, є 2020 рік.
Отже, підприємства, які подають звітність за МСФЗ, будуть звітувати у 2021 році за період 2020 року.

13 Лютого 2020
Оновлення 01.02.003

Вийшло оновлення 01.02.003:

- оптимізовано процес завантаження шаблонів первинних документів із Глобального реєстру шаблонів;
- оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

Склад оновлення
07 Лютого 2020
Оновлення 01.02.002

Вийшло оновлення 01.02.002:

- Оновлений сертифікат для шифрування звітності на Київську міську державну адміністрацію (КМДА);
- Оновлені Довідники та Форми.

Склад оновлення
06 Лютого 2020
Оновлення 01.02.001

Вийшло оновлення 01.02.001:

УВАГА! Нова версія програми розроблена з використанням програмної платформи Microsoft. Net Framework 4.8.

- реалізована можливість пошуку інформації за кодом ОДПС та/або кодом бюджетної класифікації податків;
- змінене відображення переліку типів резервних копій у вікні завершення роботи програми - доступні пункти для вибору: Створити копію всієї бази та Не створювати;
- при додаванні кількох завдань Створення архіву реалізована можливість налаштовувати окремі каталоги збереження даних для кожного завдання;
- оновлені Довідники;
- нова форма Податкової декларації з ПДВ, інші нові та змінені форми.

Склад оновлення
17 Січня 2020
Оновлення 01.01.031

Вийшло оновлення 031:

- Новий сертифікат для шифрування звітності на Державну службу статистики;
- Встановлені терміни подання звітності у 2020 році;
- Оптимізація завантаження публічних шаблонів з платформи "ПТАХ";
- Оптимізація алгоритму роботи з токенами "Кристал-1" та "Алмаз-1К";
- Зміни в Довідниках;
- Нові та змінені форми.

Склад оновлення
14 Січня 2020
Проблема з оновленням 030 вирішена

Проблема ("При виконанні скрипта виникла помилка: 0101030_19.sql..."), яка виникала у деяких користувачів при встановлені оновлення 030 вирішена - виправлене оновлення доступне на нашому сервері.

10 Січня 2020
Тимчасове рішення проблеми оновлення 030

Проблема з оновленням 030 проявляється у клієнтів, які використовують застарілу версію Firebird і не перейшли свого часу на Firebird 3.

Тимчасове рішення для вирішення цієї проблеми - перед оновленням встановити Firebird 3:

- зробити резервну копію всієї бази FREDO;

- перевстановити FREDO з останнього дистрибутива 024, встановити оновлення до 030 включно і завантажити попередньо зроблену резервну копію всієї бази FREDO.

Або:

- зробити резервну копію всієї бази FREDO;

- перейти на Firebird 3 згідно інструкції на нашому сайті - https://fredo.com.ua/instructions/mihratsiia-na-firebird-3.html

Ми працюємо над автоматичним вирішенням даної проблеми.