Лінія консультації

(Технічні питання)
+38 (044) 294-66-94
[email protected]

Офіс

(Ліцензії, оплати, рахунки)
+38 (044) 294-66-91
[email protected]

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
18 березня

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.126

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Налаштовано можливість блокування первинного документа, відправленого контрагенту за допомогою команди меню Правка – Заблокувати документ.

Облік акцизного податку

Доопрацьовано використання комплекту підписів Заявки на видачу ліцензій для підписання документів у Реєстрі ліцензій (пальне) та Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

Довідники

Адресна книга

Відкориговано автоматичне збереження адреси отримувача у довіднику при відправці документа адресату, що відсутній в Адресній книзі.

Прийом та відправка електронної пошти

Доопрацьовано використання проксі-сервера для отримання access token електронної пошти провайдерів Оffice365 та Gmail.

Архітектура програми

1. Додано логування авторизації та завершення роботи користувачів в утилітах BackupManager, ZvitServerMonitor.

2. Додано логування назв застосунків, у яких користувач виконував авторизацію та завершення роботи.

3. Оновлено компоненти Newtonsoft.Json та Newtonsoft.Json.Bson.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий довідник Коди підстав користування місцем зберігання.

Оновлено довідник Види продукції.

Довідники використовуються при заповненні форм «Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання» (J1318602, F1318602).

2. У таблиці довідника Перелік РРО додано поле Дата виготовлення для зручного відстеження терміну використання РРО та контролю своєчасної його заміни.

3. Оновлено довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1318602 Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання

J1418602 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання

F1318602 Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання

F1418602 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн). Витяги надходять від ДПС та відображаються у Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

Зміни

1. Відкориговано контролі у формах:

J1201215 Додаток 2 до податкової накладної

F1201215 Додаток 2 до податкової накладної

2. Збільшено до 20 максимальну кількість символів для введення у полі Код нерезидента в країні резиденції в формах:

J0114425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Державна казначейська служба

Зміни

1. У формі:

FZKZAG25 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

  • для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKZAG26 за рік 2023;
  • реалізовано перенесення даних у графу 10, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_42KD48 та F_42KM48 за відповідний період 2024 року;
  • реалізовано перенесення даних у графи 11, 12, 13, 14, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDS48 та F_7KMS48 за відповідний період 2024 року.

2. У формі:

FZKSPZ25 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

  • для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKSPZ26 за рік 2023;
  • реалізовано перенесення даних у графи 10, 11, 12, 13, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDZ48 та F_7KMZ48 за відповідний період 2024 року.

Державна служба статистики

Зміни

Відкориговано контролі:

S1101213 № 1-відходи(річна). Звіт про відходи

S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено контролі:

FR000001 Дані фінансової звітності

FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Оновлено сертифікат шифрування Міністерства економіки України для подання «Звітності державних підприємств».

Зміни

1. Налаштовано заповнення граф 2 та 3 рядків 1.1 та 1.2 для нових підприємств:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

2. Встановлено термін подачі для IV Кварталу 2024 року – 28.02.2025 р. для пакету звітів:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

3. До контролю для Органів управління на значення ЄДРПОУ додано умову – поле Код філії у Картці підприємства повинно бути порожнім:

S3000310 Показники виконання фінансового плану

SD300101 Додаток 1

SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100114 Ф1. Баланс

SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

SS301120 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства оборони України № 780 від 27.12.2023 р. «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства оборони України із службою державного замовника – державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” щодо здійснення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану» додано нові форми, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – Рік:

MOD10301 Додаток 1 Тилове забезпечення

MOD11901 Додаток 1 Закупівля пально-мастильних матеріалів

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланка, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, 9 Місяців, Рік:

MOU10113 Ф1. Баланс

Зміни

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з … у вікні відповідних документів:

MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MOU30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал

MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітності

2. Реалізовано заповнення та контролі з формою MOU10113, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал

MOU40001 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

3. Внесено зміни в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство соціальної політики

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни

Внесено зміни у контролі форми:

PKDDOD22 Додаток 22. Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2023 р. № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UADBNS02 Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS02 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRMS02 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGMS02 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS02 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

Зміни

1. Додано нову умову у контролях з фінансовими формами звітності Автомобільних доріг:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

  • якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS02, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;
  • якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS02, UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02.

2. Реалізовано заповнення даними з форм S0100215, S0100311, S0104010 та UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02 на програмі створення та за допомогою додаткових програм обробки, починаючи з І Кварталу 2024 року:

UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

3. Додано нові контролі з UADBNS02 у формах:

UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки

UAD11001 Розшифровка ряд. 1000 Ф.1 Нематеріальні активи

UAD11101 Розшифровка ряд. 1010 Ф.1 Основні засоби

UAD11901 Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс»

UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UAD10401 Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти

UAD11401 Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501 Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи

UAD10501 Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал

UAD11601 Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701 Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків

UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD12001 Розшифровка ряд. 1690 Ф.1 Інші поточні зобов'язання

UAD10601 Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення

UAD11301 Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

UAD11201 Розшифровка Ф.1 Фінансові інвестиції

UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

Реалізовано контроль значень рядків 1010 – 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111007, S0110014, S0100115:

AV100113 Додаток 1 до Ф1. Баланс

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланків, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, 9 Місяців, Рік:

UOP10113 Ф1. Баланс

UOP00155 Ф1-к. Консолідований баланс

Зміни

1. Внесено зміни в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з … у вікні відповідних документів:

UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності

3. Реалізовано заповнення та контролі з формами UOP10113 та UOP00155, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

UOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

UOP90502 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90601 Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами

UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOP00110 Фінансовий план

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності

UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

UOP90801 Інформація за сегментами

UOP50015 Рух основних засобів

4. Реалізовано заповнення даними з форми S0110014 на програмі створення та за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з Ф.1-м, 2-м. Фін. звітність малого підприємства Єдиного вікна, починаючи з І Кварталу 2024 року:

UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства