Лінія консультації

(Технічні питання)
+38 (044) 294-66-94
[email protected]

Офіс

(Ліцензії, оплати, рахунки)
+38 (044) 294-66-91
[email protected]

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
14 червня

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.131

Оновлено сертифікат для відправки документів та заявок на отримання сертифікатів КЕП до КНЕДП «ЦСК "Україна"».

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Додано можливість відправки актуальної форми документа S2700415 «4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» у ПриватБанк.

Робота з документами

У реєстрах програми налаштовано виконання команд головного меню при використанні фільтру на панелі інструментів:

 • Сервіс – Протокол документа.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.06.2024 р. № 272 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесено зміни до довідника Бюджетний класифікатор.

2. Згідно зі змінами, опублікованими на сайті НБУ, у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідники:

 • Код виду установи/клієнта/особи (K012);
 • Код виду документа (H005);
 • Призначення платежу (F108);
 • Тип страхувальника/страховика (H015);
 • Показники форми FM2JX;
 • Тип контрагента (деталізований) (H015A).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

Додано нові версії бланків, початок дії – червень 2024 р., подання – у разі потреби:

J1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1319402 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1319502 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1419602 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)

F1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1319402 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1319502 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1419602 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)

Витяги надходять від ДПС у відповідь на надіслані Заяви. Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку – Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

1. Оновлено електронний формат XSD:

IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи

IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування

2. Оновлено електронний формат XSD та властивості форми:

OS200001 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

3. Оновлено електронний формат XSD та контролі:

IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)

IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення

LRF07001 Дані про залучені кошти

CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

4. Оновлено контролі:

LRF01001 Дані регуляторного балансу

IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика

LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

4LX00001 Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

5. Оновлено форму:

IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика

6. Відкориговано збереження звітів у форматі Еxcel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Еxcel у вікні відкритого документа після підписання, відправки та отримання квитанцій:

IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика

IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика

IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика

IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки)

IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити

IR180001 Дані про значні правочини страховика

IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)

IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків)

IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика

IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика

IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи

IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви

IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення

IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов'язання

IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний)

IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування

IRN20001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена дебіторська заборгованість

IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування

IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування

CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки

CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки

CR180001 Дані про структуру активів та зобов'язань за строками

CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів

CR201001 Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески

LRF01001 Дані регуляторного балансу

LRF02001 Дані про позабалансові зобов'язання

LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти

LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії

LRF07001 Дані про залучені кошти

LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу

LRI01001 Дані про договори та операції факторингу

LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями

LRG02001 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали

LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Для зручності користувачів реалізовано вибіркове відображення значень з довідника Статті витрат, доходів, зобов'язань залежно від номера рядка, з якого викликається довідник:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2. Додано візуальне відображення інформації про підписантів у вигляді QR-коду. Поле розробника для відображення QR-коду було додано у формах пакетів звітів:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

3. Додано обов'язкові контролі:

 • значення графи 18 повинно бути менше або дорівнювати значенню графи 16;
 • значення графи 19 повинно бути менше або дорівнювати значенню графи 17:

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни

У формі:

UADKMS02 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

 • додано розрахунок значення графи 7 рядка 4290 як різниці значень графи 7 рядка 4290 звіту UADKNS01 «Ф.4 Звіт про власний капітал (за ПСБО)» та графи 5 рядка 45 форми UADTMS01 «Рекласифікація статей фінансових форм згідно вимог МСФЗ»;
 • додано контроль на рівність значення графи 7 рядка 4300 значенню графи 4 рядка 1420 форми UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ»;
 • додано контроль на рівність значення графи 10 рядка 4300 значенню графи 4 рядка 1495 форми UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ».

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2024 р., період подання – Рік:

UOP01107 Інформація щодо запланованих капітальних інвестицій

Зміни

1. Для зручності користувачів реалізовано вибіркове відображення значень з довідника Статті витрат, доходів, зобов'язань залежно від номера рядка, з якого викликається довідник:

UOP00111 Фінансовий план

2. Додано новий контроль на рівність значення графи 7 рядка 010 сумі значень рядків 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1690 форми UOP10113:

UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

3. Внесено зміни до алгоритму автоматичного розрахунку відсотків виконання у графах 8, 11, 14, 17, 20:

UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Додано нову умову розрахунку полів 1201 та 1202 для неконсолідованого звіту:

UOP00111 Фінансовий план