Лінія консультації

(Технічні питання)
+38 (044) 294-66-94
[email protected]

Офіс

(Ліцензії, оплати, рахунки)
+38 (044) 294-66-91
[email protected]

Види резервного копіювання FREDO


Для забезпечення нормальної роботи програми, швидкого та безболісного відновлення працездатності FREDO при виникненні будь яких проблем, через які порушена працездатність програми, критично важливо виконувати регулярне резервне копіювання даних, що зберігаються в базі FREDO.

Ми рекомендуємо робити резервні копію (всіх важливих даних, не лише FREDO) не рідше ніж щоденно, та зберігати, як мінімум, декілька останніх резервних копій. Також, розумною практикою вважається винесення сховища резервних копій на інший диск, комп’ютер чи навіть в іншу локацію. При таких діях ваші резервні копії будуть більш надійно збережені та доступні навіть при тотальних пошкодженнях комп’ютера з програмою, вірусних атаках на мережу компанії тощо.

Існує декілька типів резервного копіювання, які можливо виконати засобами FREDO.

Резервне копіювання всієї бази (.zbf)

Цей тип резервного копіювання використовується "за замовченням" і ми рекомендуємо завжди мати актуально резервну копію програми саме у такому форматі. На відміну від наступного описаного типу (Резервне копіювання обраних підприємств у базі), створення резервної копії та відновлення з неї відбувається суттєво швидше. В окремих випадках різниця у швидкості створення/відновлення може сягати до декількох порядків.

В даному типі резервної копії також зберігаються налаштування користувачів та їх ролей.

Створення такої резервної копії пропонується зробити при закритті програми (клієнтської частини мережевої версії). Також, її можливо створити вручну в модулі Резервне копіювання та автоматично через Планувальник завдань.

Відновлення резервної копії всієї бази можливе на будь якій версії FREDO, яка не нижче за ту, в якій була створена.

Зверніть увагу! При відновленні даних з резервної копії всієї бази, всі дані поточної версії програми видаляються та замінюються даними з резервної копії.

Резервне копіювання обраних підприємств у базі (.zbk)

В резервній копії цього формату містяться лише ті підприємства, які були обрані при створенні. При цьому, користувачі та їх ролі не потрапляють до цієї резервної копії навіть якщо будуть обрані всі наявні у базі FREDO підприємства. Через архітектурні особливості програми та СУБД Firebird робота з резервними копіями такого формату досить повільна, і ми рекомендуємо використовувати цей тип резервного копіювання при необхідності відокремити одне чи декілька підприємств від інших в окрему базу FREDO або додати до існуючої бази підприємства з інших баз.

Створити таку резервну копію можливо вручну вмодулі Резервне копіювання та автоматично через Планувальник завдань.

Відновлення резервної копії обраних підприємств можливе на будь якій версії FREDO, яка не нижче за ту, в якій була створена.

Створення архіву програми (.bkz)

Створення архіву програми суттєво відрізняється від обох типів резервного копіювання. В архів програми потрапляють всі бібліотеки програми (серверної частини мережевої версії), файл бази даних у незмінному вигляді та інші файли, які містяться в каталогах з серверною частиною програми. Архів програми - це, фактично, заархівовані каталоги програми. Саме тому, на відміну від резервних копій, архіви програми мають суттєво більший розмір. Під час створення архіву програми можливо виконати перевірку файлу бази даних на наявність помилок, встановивши відповідну відмітку перед початком архівування.

При створенні архіву та його відновленні файл бази даних програми не змінюється і, на відміну від резервного копіювання, при відновленні не відбувається автоматичного виправлення деяких некритичних помилок у базі, які можуть виникати та суттєво не заважати нормальній роботі програми.

Створити архівну копію можливо вручну в Менеджері архіву програми (BackupManager.exe) та автоматично через Планувальник завдань.