Звітність до НБУ для небанківських установ

Top  Previous  Next

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ:

Створення звітності до НБУ для небанківських установ

Експорт звітності до НБУ для небанківських установ

Імпорт звітності до НБУ для небанківських установ

Підписання ЕП та відправка  звітності до НБУ

 

У модулі Реєстр звітів можливо створювати звіти до НБУ небанківських фінансових установ (НФУ), підписувати їх ЕП та відправляти на спеціальний ресурс Національного банку України.

FREDO підтримує НБУ Portal REST API – інтерфейс прикладного програмування порталу автоматизованих сервісів НБУ, який надає можливість звітувати перед Національним банком України та отримувати різноманітну довідкову інформацію.

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі. Також, кожній НФУ до початку подання звітності необхідно поштою надіслати листа на адресу Департаменту статистики та звітності Національного банку з інформацією про юридичну особу відповідно до шаблону, доступного на сайті Національного банку, детально дивіться інструкції на ресурсах НБУ.

 

 

 

 

Щоб скористатися можливістю створювати та відправляти звіти небанківських фінансових установ, у програмі FREDO необхідно виконати підготовчі дії:

підключитися до спеціального ресурсу НБУ за допомогою розділу: Адміністрування – Параметри системи – Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях необхідно вказати логін та пароль від кабінету користувача на порталі НБУ;
налаштувати комплект підписання звітності до НБУ Звітність до НБУ у розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис;
придбати та встановити ліцензію FREDO Звітність до НБУ.

Формат подання звітів - .xml.

Створення звітності до НБУ для небанківських установ

Для створення звіту виконайте дії в наступній послідовності:

1. Оберіть період, в якому потрібно створити звіт.

2. Скористайтесь одним із способів:

на панелі інструментів натисніть кнопку Створити;
виберіть команду Файл - Створити;
у контекстному меню оберіть команду Створити;
натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N.

рис

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач оберіть значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

3. Відкриється вікно Створення звіту, у якому оберіть потрібний звіт та натисніть кнопку Створити. Бланки звітів небанківських установ доступні у розділі Звітність НФУ до НБУ:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

4. У окремому вікні відкриється бланк документа, який потрібно заповнити.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, обов'язкові для заповнення.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити
5.Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури, чи оберіть із підключеного довідника (якщо довідник підключений до рядка форми).

У звітах IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001 можливо одночасно обрати кілька значень у вікні довідника (див. рисунок). Кожне з обраних значень розміщується у окремому рядку таблиці звіту.

Для додавання рядків в таблицю звіту скористайтеся кнопкою ліворуч від таблиці. Відповідно, натискання кнопки видаляє рядок з таблиці.

6. Перевірте звіт (F4 або Правка - Перевірити документ).

Перевіряється правильність заповнення полів і у випадку помилок, програма підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити. Виправте помилки та знову перевірте звіт.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Зверніть увагу! Якщо певне поле не повинно містити значень, для уникнення помилок під час перевірки форми введіть у такому полі значення "0" (нуль).

7. Збережіть документ, натиснувши кнопку або комбінацію клавіш Ctrl+S.

Наверх

Експорт звітності до НБУ для небанківських установ

Для збереження даних на електронному носії чи у обраному каталозі:

1. Виділіть у таблиці Реєстру звіт, якій потрібно експортувати.

2. Оберіть команду Файл – Експорт – Експорт або команду Експорт у контекстному меню.

3.У полі Каталог призначення оберіть каталог для збереження даних.
Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити
4.Збережіть файл, натиснувши на кнопку ОК.

Ім'я файлу звіту з розширенням .xml програма cформує автоматично відповідно з правилами подання звіту до контролюючого органу.

 

Експортувати окремий звіт також можливо із вікна відкритого документа.

Наверх

Імпорт звітності до НБУ для небанківських установ

Для імпорту звіту:

1. У меню оберіть команду Файл - Імпорт - Імпорт звітів.

2. Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Виділіть файл (або декілька файлів) та імпортуйте.

Зверніть увагу! Можливо виконувати імпорт документів із формату .xml державних органів, створення яких здійснювалось згідно з інструкціями, доступними на порталі НБУ.

Імпорт може виконуватися із файлів Excel та доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001. Імпорт виконується у вікні відкритого документа за допомогою додаткової програми обробки Програми - Імпорт з Excel.

Для коректного імпорту, у файлі Excel необхідно заповнити інформацію про код форми, ЄДРПОУ та період звіту відповідно до вимог НБУ, викладених у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат».

Для успішного імпорту обов'язковим є виконання вимог до структури файлу Excel:

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

1. На початку файлу розміщуються рядки, що містить назви 3 полів:

код форми - STATFORM (з обов'язковим розташуванням назви поля у клітинці (ячейці) В2);
ЄДРПОУ - EDRPOU (клітинка C2);
період зіту - REPORTDATE (клітинка D2).

2. У наступному рядку під відповідними назвами розміщуються значення полів:

код форми (з обов'язковим розташуванням значення коду у клітинці В3);
ЄДРПОУ (клітинка C3);
період звіту (клітинка D3).

3. Дані табличної частини розміщуються, починаючи з клітинки В7, та далі, відповідно до xsd-схеми документа, як описано у інструкції НБУ.

3. По закінченні процедури відображається протокол імпорту даних.

Наверх

Підписання ЕП та відправка звітності до НБУ

Звіти можливо відправити із відкритого вікна та із Реєстру звітів.

1. Із вікна відкритого документа

Відправляється лише один звіт.

На панелі інструментів натисніть на кнопку Відправити -

Розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка звіту на спеціальний ресурс Національного банку. Після відправки звітів подія відображається у Протоколі.

2. Безпосередньо з Реєстру звітів

Даний спосіб дозволяє відправляти як один документ, так і групу документів одночасно.

У реєстрі виділіть потрібний звіт або групу звітів та оберіть один із варіантів:

-на панелі інструментів натисніть на кнопку Відправити - ,
-виберіть команду Файл - Відправити,
-у контекстному меню оберіть команду Відправити.

На виконання команди розпочнеться підписання документа ЕП та одразу відправка звіту на спеціальний ресурс Національного банку. Після відправки звітів подія відображається у Протоколі.

Після надходження повідомлення у Протоколі відображається подія Отримано повідомлення з результатами обробки звітів.

Наверх