Лінія консультації

(Технічні питання)
+38 (044) 294-66-94
[email protected]

Офіс

(Ліцензії, оплати, рахунки)
+38 (044) 294-66-91
[email protected]

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
14 грудня 2023 р.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.119

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Доопрацьовано можливість автоматичного створення Документів довільного формату на основі обраних PDF-файлів за допомогою команди головного меню Файл – Імпорт – Створити пакет документів з PDF-файлів для документа «Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування» (J1307801, F1307801).

Друк документів

Відкориговано друк діапазону сторінок по виконанню команди головного меню Файл – Друк із вікна відкритого документа та по виконанню команди контекстного меню Друк у реєстрах програми при роботі з ОС Windows 11.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2023 року № 669 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2. Оновлено довідники:

 • Органи управління (ПКОДУ);
 • Перелік видів засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2023 р. № 366 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2023 р. № 408 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку») додано нові версії бланків. Податковий (звітний) період для платників дивідендів, нарахованих на державну частку, – календарний рік, для платників частини чистого прибутку (доходу) – І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік.

За новою формою Розрахунок має подаватися за підсумками 2023 року, починаючи з 01.01.2024 р., Уточнюючий Розрахунок за новою формою має подаватися з 01.01.2024 р.:

J0108209 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

J0118209 Додаток ВП до рядків 17-20, 22-22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (Базовий період – квартал, півріччя, три квартали, рік)

J0108409 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

J0118409 Додаток ВП до рядків 17-20, 22-22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (Базовий період – рік)

Форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2023 року № 1154 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» додано нові форми:

J1415902 Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1416002 Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості

F1415902 Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1416002 Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості

Форми надходять від ДПС та доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

J1315405 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, період подання – Рік, вперше звіти подаються за період Рік 2023:

S2702014 № 9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів

S2702916 29-сг (річна). Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

S2702317 24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

Зміни:

Оновлено терміни подання на 2024 рік:

S2702516 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701715 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S2703115 6-сільрада (річна). Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S0220103 3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

ДСЗУ

Нова форма:

Додано нову форму, подання – у разі потреби:

C0102801 ЗАЯВА про надання компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нове робоче місце

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми S3000310 менше «0»:

SD300101 Додаток 1

2. Доопрацьовано автоматичне заповнення полів Директор та Головний бухгалтер у форматі «власне ім’я прізвище» у формах пакету:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

та у формах:

FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

RK000001 Реєстр контрактів

SPD00001 Інформація щодо виконання договорів комісії, доручення та управління майном суб’єктів господарювання

VD000001 Інформація щодо виконання договорів комісії, доручення та управління майном суб’єктів господарювання

DI000001 Дивіденди

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Доопрацьовано оновлення ПІБ керівника у формах пакета по виконанню команди Оновити поля після зміни ПІБ керівника в Картці підприємства:

MOUFP001 Ярлик до пакету МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

2. Доопрацьовано автоматичне заповнення полів Директор та Головний бухгалтер у форматі «власне ім'я прізвище»:

MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний)

MOU30307 Звіт до інвестиційного плану (річний)

3. Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми MOU00310 менше «0»:

MOU30101 Додаток 1

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – 25.08.2023 р., період подання – Рік:

MFININF3 Інформація про бюджетну програму

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми UOP00310 менше «0»:

UOPD0101 Додаток 1

2. Відкориговано опис розшифровки полів для рядка 1000 графи 3:

UOP00110 Фінансовий план

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

1. Оновлено форму:

UAD20101 Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати

2. У звіті:

UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

 • до Таблиці № 2 ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ додано нові рядки:
   • 2505 – Витрати на оплату праці;
   • 2510 – Відрахування на соціальні заходи;
 • внесено зміни у зовнішній вигляд.

3. На підставі доданих у форму UADTMS01 нових рядків внесено зміни до розрахунків та контролів рядків 2505 та 2510 графи 3 у формах:

UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

4. У формі:

UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

 • змінено назви рядків:
   • 600 – Загальнодержавні податки та збори (610, 611, 620, 625, 630, 640, 645, 670), в т. ч.;
   • 680 – Разом ЄСВ (681, 800);
   • 681 – Штрафи, пені, неустойки з ЄСВ;
   • реалізовано нові контролі для рядків 600 та 641 з рядками 1620, 1621, 1135, 1136 форми UADBNS01 на початок та кінець звітного періоду;
 • змінено розрахунок та контролі по рядках 600 та 690.