Лінія консультації

(Технічні питання)
+38 (044) 294-66-94
[email protected]

Офіс

(Ліцензії, оплати, рахунки)
+38 (044) 294-66-91
[email protected]

Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні


Україна вже 20 років переходить на електронний документообіг. За цей час прийнято й постійно оновлюється значна кількість нормативних документів. Активна фаза повного переходу спостерігається в останні роки й місяці. Будемо публікувати нормативні документи, які регулюють відносини в цифровому світі.

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" - дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів

Закон України "Про електронні довірчі послуги" - Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.

Наказ №3 від 12.01.2011 "Про затвердження Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики"