Оновлення 01.03.070

21.07.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.070

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1. Налаштовано збереження розширення файлів у нижньому регістрі при експорті документів з підписами у форматі .p7s за допомогою команд Документ з підписами в одному файлі та Документ та підписи окремими файлами.

2. Налаштовано відображення підсумкової суми по всім документам при збереженні даних реєстру у форматі Excel за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт таблиці в Excel.

Адміністрування

Параметри системи – Електронна пошта

 1. Для зручності користувачів реалізовано можливість автоматичного заповнення налаштувань електронної пошти для прийому і відправки повідомлень у програмі FREDO у разі використання хостингу Exchange online або Office 365.

На вкладці налаштувань Електронна пошта додано кнопку Використовую Office365. Кнопка доступна за умови введення у полі Адреса будь-якої поштової скриньки, крім доменів @ukr.net, @gmail.com або @meta.ua.

По натисканню кнопки Використовую Office365 у областях налаштувань Сервер вхідної пошти та Сервер вихідної пошти виконується автоматичне заповнення полів відповідними значеннями.

 1. Додано інструкцію з налаштування авторизації у поштових скриньках Outlook з використанням паролів додатків для прийому і відправки повідомлень у програмі FREDO. Докладно дивіться у інструкції, що знаходиться у каталозі встановлення програми ...\help\Instruction email Office365.pdf.

Мережевий варіант роботи

Реалізовано можливість запуску утиліти ConnectionSetup.exe незалежно від виконаних налаштувань, а також у випадку відсутності доступу до служби, з метою коригування параметрів підключення.

На вкладці Основні утиліти ConnectionSetup.exe додано кнопку Перевірити з'єднання. По натисканню кнопки виконується перевірка з’єднання з вказаними параметрами без їх збереження.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 Довідник № 109/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

 Довідник № 109/2 інших податкових пільг.

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 192 від 05.07.2022 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор (КДБ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Реалізовано додаткові контролі згідно з електронним форматом xsd:

J1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

Державна служба статистики

Зміни:

Доопрацьовано контроль на відповідність коду послуги у довіднику КЗЕП:

S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі:

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. У формі:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

 реалізовано контролі по рядках 1400 – 1440 на рівність сумі значень відповідних рядків 2500 – 2520 форм SS100214 та SS100253, якщо у звітному періоді присутня форма SS100214 або SS100253 та відсутня форма SS110013 (крім Органів управління);

 відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;

 відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

 1. Реалізовано нові інформаційні контролі по рядках 7011, 7012, 7021, 7022 на рівність значенням відповідних рядків 3310, 3060, 3340, 3140 форми S3030110:

S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

 1. У формі:

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

 додано контроль по рядку 3255;

 відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;

 реалізовано контролі по елементах операційних витрат з формою MOU20211 у розділі I. Формування фінансових результатів;

 відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

 1. Додано контроль по рядку 3255:

MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щомісячно:

UADRGK01 Звіт про рух грошових коштів

UADRR001 Реєстр рахунків

Зміни:

 1. У формі:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

реалізовано контролі по рядках 1400 – 1440:

 на рівність значенням рядків 2500 – 2520 форми UADRNS01, якщо у формі AVZVFP01 заповнена графа Стандарти звітності П(с)БОУ;

 на рівність значенням рядків 2500 – 2520 форми UADRMS01, якщо у формі AVZVFP01 заповнена графа Стандарти звітності МСФЗ;

 відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;

 відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах.

 1. Реалізовано перенесення даних з форм пакету UADFZV01 без посилання на дані форми UADVMS01 на програмі створення та за допомогою додаткової програми обробки для не консолідованих звітів:

UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

 1. Реалізовано можливість автоматичного заповнення даних за допомогою додаткової програми обробки ПрограмиКонвертувати зі звітності за МСФЗ:

UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

У формі:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

відкрито на редагування поле по динамічному рядку 2005 графи 6 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;

 відкориговано розрахунок графи 6 по рядках 2000, 2005, 2009, 2070, 3415 у ІІ, ІІІ та ІV Кварталах;

 додано суми та різниці в текстах контролів.