Оновлення 01.03.063

04.05.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.063

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр податкових документів

  1. Доопрацьовано відображення статусу Документ затверджено контрагентом для ПН:

  • для затверджених ПН у вікні відкритого документа відображатиметься штамп Документ затверджено контрагентом;

  • у Протоколі змінено повідомлення з Документ прийнято на Документ затверджено;

  • у протоколі вікна Отримано повідомлення змінено результат обробки документа з Документ прийнято на Документ затверджено контрагентом.

Ці доопрацювання також виконані у модулі Облік акцизного податку для відображення інформації про затверджені АН.

  1. Для ПН/РК, що мають статус Реєстрація зупинена, у колонках Реєстраційний номер та Дата та час реєстрації реалізовано відображення відповідних значень із отриманої Квитанції (J1490902, F1490902) про зупинення реєстрації ПН/РК з причини наявності критеріїв оцінки ризиків СМКОР.

Адміністрування

Параметри системи – Документообіг

Встановлено опцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні за замовчуванням.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 51 від 22.02.2022 р. «Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)» внесено зміни у довідник Класифікація зовнішньоекономічних послуг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Відкориговано алгоритм розрахунку значення рядка 11, у разі, якщо значення рядка 10.2 дорівнює 0,0:

J0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

F0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

  1. Оновлено контролі у формах:

CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування

IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR770002 Дані про основні засоби

LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

  1. Реалізовано можливість збереження у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel у вікні відкритого документа для форм:

CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки

IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування

IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR770002 Дані про основні засоби

IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Державна служба статистики

Зміни:

  1. Оновлено контролі у формі:

S0500911 № 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг

  1. Відкориговано перенесення даних з аналогічного періоду попереднього року у формі:

S0100310 № 3 Звіт про рух грошових коштів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, – І Квартал 2022 року:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану