Оновлення 01.03.056

21.01.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.056

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Оптимізовано швидкодію механізму архівування первинних документів.

Довідники

Співробітники

Реалізовано можливість друку у розділах Пайовики та Інші. Друк виконується по натисканню кнопки на панелі інструментів або на виконання команди головного меню Файл – Друк.

Картка підприємства – Рахунки

У вікні Банківські рахунки додано поле Код для введення значення ЄДРПОУ банка. Значення можна обрати з підключеного довідника Банки. У вікні довідника Банк додано колонку Код, що містить ЄДРПОУ банка.

Адміністрування

Журнал подій

Додано збереження колонки Ім’я ПК при експорті реєстру Журналу подій у форматі Excel.

Майстер заповнення даних про підприємство

Відкориговано перевірку поштового індексу для юридичних адрес при додаванні підприємства на основі сертифікатів, за умови, якщо відсутній сертифікат печатки.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

  1. Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. № 810. «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010.

  2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 р. № 727 «Про внесення змін до відомчої класифікації видатків державного бюджету» оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

  3. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 267 від 26.10.2020 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

  4. У вікні довідника Господарські одиниці/Акцизні склади, що відкривається при заповненні відповідних форм, додано колонку Ідентифікатор об’єкта оподаткування.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

  1. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Для нової версії форм реалізовано додаткову програму обробки для створення «Заяви на реєстрацію платника акцизного податку» (J1304102, F1304102). Програма обробки доступна у вікні відкритого документа Програми – Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

  1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1392) додано нові форми, подання – у разі потреби:

J3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

F3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Зміни:

  1. Збільшено максимальну кількість символів до 500 у полях форми. Відкориговано друк у PDF:

J1610101 ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

  1. Оновлено електронний формат xsd. Скасовано обов’язковість заповнення п.2 «Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України»:

F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.:

S0423118 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423119 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0400412 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

S0701115 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»

S1600214 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1605113 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1805110 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105112 51-ЦА. міс. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0603208 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600116 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S2305210 12-труб. Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами

S2703011 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702414 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2701415 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700510 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

S1904110 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S0301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0220102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

S0401210 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок рядка 05:

S0302006 №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Держпродспоживслужба

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам» додано нову форму, без можливості подання у електронному вигляді:

DPSS0001 ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі граф 4 та 7 з формою S0301013 та графи 10 з формою SS220102, починаючи з І Кварталу 2022 року:

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)