Оновлення 01.03.055

14.01.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.055

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений Довідник податкових пільг станом на 01.01.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 106/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

 • Довідник № 106/2 інших податкових пільг.

2. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлені довідники:

 • Адміністративно-територіальна одиниця України (KODTER);

 • Країни (K040).

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2021 року № 722 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлені довідники:

 • Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

 • Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.:

J1418901 Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1418901 Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані з ДПС форми доступні у модулях Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (пальне) та Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2020 року № 752) додано нові форми, період подання – Рік, Місяць:

F0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

F0138104 Відомості про наявність земельних ділянок

F0138204 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2021 р. № 555 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість» додано нові бланки, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІV Квартал:

J0212001 Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість

J0212101 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0212001 Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість

F0212101 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

4. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2021 р. № 512 «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., подання – за потреби:

J1308001Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

5. Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., подання – за потреби:

J1308101 Заява про попереднє узгодження ціноутворення

Зміни:

Оновлено контролі:

F1315501 Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форму:

FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.12.2021 р., період подання – Рік:

S0400120 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S1101211 1-відходи. Утворення та поводження з відходами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.11.2021 р., період подання – Рік:

FNUFRD02 Управлінська форма 3

Зміни:

Оновлено контролі:

FNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

Приймання, перевірка та консолідація звітів державних підприємств органами управління з подальшим направленням до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Нові форми:

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми в пакеті PROZVI01,початок дії – з 01.01.2022 р.:

період подання – І – ІV Квартал:

SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

SS301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

SS220102 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

Зміни:

Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано автоматичне заповнення граф 20, 22, 24, 26 із нової форми MOU07003:

MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

MOU31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Внесено зміни до контролів за ІV Квартал 2021 року щодо прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у формі:

UOP31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.056

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Оптимізовано швидкодію механізму архівування первинних документів.

Довідники

Співробітники

Реалізовано можливість друку у розділах Пайовики та Інші. Друк виконується по натисканню кнопки на панелі інструментів або на виконання команди головного меню Файл – Друк.

Картка підприємства – Рахунки

У вікні Банківські рахунки додано поле Код для введення значення ЄДРПОУ банка. Значення можна обрати з підключеного довідника Банки. У вікні довідника Банк додано колонку Код, що містить ЄДРПОУ банка.

Адміністрування

Журнал подій

Додано збереження колонки Ім’я ПК при експорті реєстру Журналу подій у форматі Excel.

Майстер заповнення даних про підприємство

Відкориговано перевірку поштового індексу для юридичних адрес при додаванні підприємства на основі сертифікатів, за умови, якщо відсутній сертифікат печатки.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25.10.2021 р. № 810. «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010.

 2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 р. № 727 «Про внесення змін до відомчої класифікації видатків державного бюджету» оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

 3. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 267 від 26.10.2020 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

 4. У вікні довідника Господарські одиниці/Акцизні склади, що відкривається при заповненні відповідних форм, додано колонку Ідентифікатор об’єкта оподаткування.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Для нової версії форм реалізовано додаткову програму обробки для створення «Заяви на реєстрацію платника акцизного податку» (J1304102, F1304102). Програма обробки доступна у вікні відкритого документа Програми – Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

 1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1392) додано нові форми, подання – у разі потреби:

J3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

F3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Зміни:

 1. Збільшено максимальну кількість символів до 500 у полях форми. Відкориговано друк у PDF:

J1610101 ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

 1. Оновлено електронний формат xsd. Скасовано обов’язковість заповнення п.2 «Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України»:

F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.:

S0423118 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423119 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0400412 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

S0701115 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»

S1600214 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1605113 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1805110 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105112 51-ЦА. міс. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0603208 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600116 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S2305210 12-труб. Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами

S2703011 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702414 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2701415 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700510 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

S1904110 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S0301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0220102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

S0401210 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок рядка 05:

S0302006 №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Держпродспоживслужба

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 р. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам» додано нову форму, без можливості подання у електронному вигляді:

DPSS0001 ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

SS3011181-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі граф 4 та 7 з формою S0301013 та графи 10 з формою SS220102, починаючи з І Кварталу 2022 року:

SM100307Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

До умов контролів по рядках 8030 та 8040 графи 1 додано прожитковий мінімум на 01.01.2022 р:

UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)