Оновлення 01.03.054

05.01.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.054

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Додано можливість копіювання значень полів у підписаних/відправлених звітах, що недоступні для редагування.

Реєстр податкових документів

 1. Додано можливість відбору ПН/РК, які містять заданий код УКТЗЕД та/або ДКПП. На панелі Фільтр додано поля Код УКТЗЕД та Код ДКПП. Щоб відобразити/приховати поля, скористайтеся кнопкою Налаштування фільтра Фільтр .

 2. У вікні попередження, що відкривається при спробі відправити імпортовані документи без перевірки, реалізовано можливість скасувати операцію відправки без змінення статусу документів. У вікні повідомлення додано кнопку Відмінити.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано новий довідник Показники форми FM2JX.

 2. Оновлено довідник Перелік операцій з утилізації відходів.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» додано нову версію бланків, подання – протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року:

J1800201 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній

J1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)

J1820201 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» додано нові форми, період подання – І – ІV Квартал. Вперше за новою формою Податкові декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції подаються за ІV Квартал 2021 року:

J0109301 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193101 Додаток ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193201 Додаток ПН до рядка 07 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193301 Додаток КВ до рядка 03 КВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193401 Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193501 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

J0193601 Додаток ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

 1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.01.2022 р.; період подання – в разі потреби:

J1312105 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

J1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

J1315403 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

F1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

F1314103 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

 1. Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р.; подання – в разі потреби:

J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.; подання – в разі потреби:

J1315601 Форма № 1-РОН Заява про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1315701 Форма № 2-РОН Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1415801 Форма № 3-РОН Рішення про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

J1456101 Інформаційне повідомлення про реєстрацію платником податку на додану вартість (П1)

J1456201 Інформаційне повідомлення про відмову в реєстрації (перереєстрації) як платника податку на додану вартість (П2)

J1456301 Інформаційне повідомлення про перереєстрацію (внесення змін до облікових відомостей) платника податку на додану вартість (П3)

J1457101 Інформаційне повідомлення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (П4)

J1457201 Форма № 4-РОН Рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидента

Зміни:

 1. Оновлено електронний формат xsd. Для поля графи 6 таблиці Декларації реалізовано можливість внесення цілого числа або числа з 5 знаками після коми:

J0207704Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

J0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

F0207704Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

F0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари

 1. Оновлено електронний формат xsd:

F0142012Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

 1. Оновлено електронні формати бланків:

J1315501Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

F1315501Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.12.2021 р.; подання – щоквартально та у разі потреби:

FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

Державна казначейська служба

Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках, реалізованих на виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.10.2021 р., період подання – щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.

FROSDB02Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)

FROSKD02Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)

FROZDB02Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)

FROZKD02Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

До уваги користувачів. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2021 р., період подання – Рік:

FN2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43D146 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FN43KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7D1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND18S27 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND18Z27 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND19S27 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FND19Z27 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FNRD1027 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNRD1127 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FNRD1227 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNRD1327 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FNRD1427 Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FNRD1527 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FNRD1627 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNRD1727 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNRD1728 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

FNRD2027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

FNRD2127 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2021 р., період подання – Рік:

FNFINB11 Форма №1-дс Баланс

FNFING11 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FNFINP11 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFINV11 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2021 р., період подання – Рік:

FN06IN01 Додаток 6 Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів до Державної податкової служби України та Державної митної служби України

FN07IN01 Додаток 7. Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги до Державної податкової служби України та Державної митної служби

FN08IN01 Додаток 8. Інформація щодо отримання нефінансових активів від Державної фіскальної служби України

FN09IN01 Додаток 9 Інформація щодо отримання від Державної фіскальної служби України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги Державною податковою службою України та Державною митною службо

FN10ZA01 Дод.10 Залишки невикористаних асигнувань

FNDNKI03 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

FNDRGD03 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

FNDRVZ03 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів

FNDKRR02 Довідка про курсову різницю

FNDZFR12 Довідка про зміну фінансового результату

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.10.2021 р.; подання – за 2021 рік; у новій формі назву рядка Код КОАТУУ змінено на Код КАТОТТГ:

EV005404 Додаток №24. Інформація про підприємство

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

Оновлено контролі для форм, створених за період 2021 рік:

MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2022 р.; початок подання форм – І Квартал 2022 року; період подання –І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

 1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щоквартально:

MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

 1. Реалізовано контроль значення рядка Разом графи 7 на рівність значенню рядка 18.1 форми MOU90702, починаючи з І Кварталу 2022 р.:

MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

 1. Реалізовано автоматичне перенесення даних та контролі з формою MOU90702:

MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2022 р., період подання – щоквартально:

UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)