Оновлення 01.03.051

08.12.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.051

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Облік ТТН

Реєстр ТТН (спирт, алкоголь)

Реалізовано можливість обирати значення полів із довідника Пункти навантаження/розвантаження у формах:

J1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв

F1204201 ТТН на переміщення алкогольних напоїв

Довідники

Контрагенти – Картка контрагента

У довіднику Контрагенти додано поле Код нерезидента.

Поле доступне для введення даних при встановленій опції Ознака нерезидента.

Адресна книга

Змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних підприємств на ezvit@me.gov.ua.

Адміністрування

Менеджер архіву програми

Доопрацьовано можливість змінювати шлях для збереження архіву програми у випадку, якщо диск, на який раніше виконувалось збереження архіву, вилучено із системи.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

  1. Згідно з Законом України №1082-IX у редакції від 07.11.2021 р.«Про Державний бюджет України на 2021 рік» оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (ДБ).

  2. Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 274 від 02.11.2021 р. «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» оновлено довідник Органи управління (ПКОДУ).

  3. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 24.11.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Вид фінансової послуги (H020).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1312003 Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312003 Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

2. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1311304 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1311405 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1311504 Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1313604 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1313804 Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1316104 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316604 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1317104 Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

J1411404 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1411504 Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413404 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1413504 Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1413604 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413704 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413804 Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413904 Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1414804 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1417203 Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

F1311304 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1311405 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1313604 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1316104 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316604 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1317104 Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

F1411404 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413404 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1413604 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413704 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1414804 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1417203 Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

Форми створюються у модулі Реєстр звітів– Державна податкова служба – РРО.

Зміни:

Оновлено бланки:

J1303102 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J1303202 Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J1303303 Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303402 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

J1304302 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304402 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1303102 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

F1303202 Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

F1303303 Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303402 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

F1304302 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304402 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Додано нові контролі:

J0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Інша звітність

Зміни:

Для зручності користувачів у формі:

PD800601 Форма ведення обліку товарних запасів

  • у графах Дата внесення запису та Дата підключено календар для можливості вибору необхідних дат;

  • у графі Постачальник … реалізовано можливість обирати значення з довідника Контрагенти.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

S3000309Показники виконання фінансового плану

SD300101Додаток 1

S3000110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

SS100114Ф1. Баланс

SS100214Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009Ф4. Звіт про власний капітал

SS105008Ф5. Примітки до річної звітності

SS100453Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107Інвестиційний план ДП (річний)

SM100505Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SS1100131-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS3011171-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021 р., виконано зміни у формах:

F2KDMN46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії – з 01.10.2021 р.; перший звітний період: IV Квартал 2021 р. та 2021 Рік:

UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Зміни:

1. Реалізовано контролі із формою UOP90302:

UOP90502 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

2. Видалено контроль по графі 6 на різницю показників графи 4 у ІІ – IV Кварталах для органу управління з кодом ЄДРПОУ 37854297:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану