Оновлення 01.03.049

19.11.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.049

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Згідно з Законом України №1082-IX у редакції від 07.11.2021 р.«Про Державний бюджет України на 2021 рік» оновлені дані розміру мінімальних (з 01.12.2021 р. – 6500,00 грн) та максимальних (з 01.12.2021 р. – 97500,00 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за грудень 2021 року:

1) «Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (J0510107, F0510107);

2) «Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу» (J0510207);

3) «Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (J0510307).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.12.2021 р.

2. Налаштовано збереження значення графи Нараховано доходу при заміні значень полів Ознака доходу (ОД) та Ознака (0,1) у Додатку 4 (J0510407, F0510407) за допомогою функції Правка – Групова заміна полів.

Реєстр податкових документів

Оптимізовано швидкість відкриття Реєстру податкових документів, що містить значну кількість записів.

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

У розділі Адреси довідника Господарські одиниці/Акцизнісклади додано поле КАТОТТГ код.

Для вибору довідника, значення якого слід використовувати при створенні звітності, необхідно встановити позначку у відповідному полі: КАТОТТГ код або КОАТУУ код.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Додано новий довідник Відокремлений підрозділ. Довідник призначений для зберігання інформації про відокремленні підрозділи підприємства: назва підрозділу, код КАТОТТГ.

Довідник заповнюється користувачем та підключений до рядка 033 форми «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500107, F0500107).

Довідник також доступний у розділі програми Довідники – Загальні довідники – Пенсійний фонд.

2. Додано новий довідник Причини подачі нульового звіту 2022.Довідник доступний у розділі програми Довідники – Загальні довідники – Статистика.

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.10.2021 року № 571 «Про внесення зміни до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові версії бланків, період подання – Рік:

S27032081-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

S27020129-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів

S270291429-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано контроль на наявність у році, що передує звітному періоду, форми «Фінансовий план» S3000109:

S3000309Показники виконання фінансового плану

2. Доопрацьовано інформаційний контроль на заповнення обох полів у розділі Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності у формі:

PROZVI01Ярлик до пакету МЕРТУ

3. У розділі VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV) заблоковані для ручного введення даних рядок Усього, графи 4 – 11 та динамічний рядок графи 8:

S3067110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі із формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формі:

MOU40001 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано додаткові умови для контролів на обов'язкове заповнення рядків 9.1 та 9.2:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства