Оновлення 01.03.048

09.11.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.048

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Доопрацьовано попередній перегляд вкладень в Універсальному документі у разі, якщо файл вкладення був створений за допомогою Word.

Реєстр податкових документів

Відкориговано відбір даних за допомогою фільтра на панелі інструментів за умови вибору значення «Порожнє».

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 22.10.2021 року № 558 «Про внесення зміни до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 1270 від 16.12.2020 р., додано нову форму:

J1305001 Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Форма доступна у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 385 від 09.07.2021 р., додано нову форму, період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0901703 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

3. Додано нові версії бланків, період подання – у разі потреби:

J1312104 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

J1312202 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

J1315402 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

F1312202 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

F1314102 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

Для форм J1315402 та F1314102 реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).

4. Додано нові форми, період подання – у разі потреби:

J1315501 Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

F1315501 Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

Форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

Реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).

5. Додано нові версії бланків, період подання – у разі потреби:

J1307302 Уточнення даних «Призначення платежу» в платіжному документі на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307402 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

F1307302 Уточнення даних «Призначення платежу» в платіжному документі на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307402 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

6. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.11.2021 р.; період подання – у разі потреби:

J1315102 Форма №1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

F1315102 Форма №1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

F1315002 Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

Реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd у формах:

J1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

SD300101Додаток 1

S3000309Показники виконання фінансового плану

SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100114 Ф1. Баланс

SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі із формою SS110013, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формі:

SM100603Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення графи 4 рядків 6000 – 6003, 6010, 6011, 6020 – 6080 та контролі із формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формі:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контролі із формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 р.:

UOP50015 Рух основних засобів