Оновлення 01.03.047

22.10.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.047

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Реалізовано можливість обирати співробітників із довідників Співробітники, Інші, Пайовики при додаванні записів за допомогою команди Створити запис у Додатку 2 (J0510207) об’єднаної звітності.

Шаблони первинних документів

Реалізовано можливість автоматичного додавання поля для відображення інформації про підписантів при збереженні шаблона користувачем.

Відправка та прийом повідомлень

Відкориговано механізм прийому вхідних повідомлень у разі надходження копії документа, який раніше був заблокований відправником.

Підписання документів

Реалізовано позиціонування на останньому успішно застосованому сертифікаті у вікні Підпис за умови використання сертифікатів різних КНЕДП.

Мережевий варіант роботи

Для клієнтських станцій налаштовано виконання експорту в Excel звітів НФУ до НБУ за допомогою додаткової програми обробки.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Уточнено дані в Довіднику податкових пільг станом на 01.10.2021 р.

2. Оновлено довідник Класифікатор сфер застосування РРО.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Додано нові форми:

J1490504 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490504 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

2. Додано нові форми:

J1500103 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

F1500103 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Реалізовано перенесення даних із форм S0100114, S0100214, S0100310, S0103354, S0104009, S0110013, S0111006 за допомогою додаткових програм обробки Програми – Перенесення даних з S01… у вікні відкритого документа:

FR000001 Дані фінансової звітності

ФСС України

Зміни:

Оновлено форму:

C1100101 Заява-розрахунок

у форму додані поля розробника для вибору способу заповнення Заяви: Паперові лікарняні та Електронні лікарняні, поля не друкуються, не експортуються та не відправляються у контролюючі органи;

у Додатках 1.1 та 1.3 додані причини непрацездатності для електронного лікарняного (поля не друкуються);

додано контролі заповнення полів Заяви та реалізовано розрахунок табличної частини Заяви відповідно до обраного способу заповнення: Паперові лікарняні або Електронні лікарняні.

Інша звітність

Зміни:

Для зручності користувачів у полі Видати реалізовано можливість обирати співробітників та пайовиків із відповідних довідників:

PD030104 Видатковий касовий ордер

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 з відповідним значенням рядка 2010 форми MOU22101, починаючи з 1 січня 2021 року:

MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

2. Реалізовано контролі по рядку 4300 зі значеннями відповідних граф форми MOU10112, починаючи з періоду Рік 2021:

MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. У формі:

UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

реалізовано контроль значення суми рядка 5 графи 2 та рядка 6 графи 2 із значенням суми рядка 1510 графи 4 та рядка 1600 графи 4 форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року;

реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 із відповідним значенням рядка 2010 форми UOP22101, починаючи з 1 січня 2021 року.

2. Реалізовано контролі по рядках 4300 та 4095 зі значеннями відповідних граф форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 р.:

UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

3. Реалізовано контролі по рядку 3415 граф 3 і 4 та рядку 3405 графи 3 зі значеннями відповідних граф рядка 1165 форми UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року:

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

4. Реалізовано автоматичне заповнення із форми UOP10112 відповідних граф розділу Показники майнового стану Підприємства, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, та автоматичне заповнення відповідних граф розділу Показники ефективності використання державного майна і прибутку із форми UOP00110, починаючи з періоду І Квартал 2022 року:

UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

5. Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф форми UOP10112, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 р.:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану