Оновлення 01.03.042

21.09.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.042

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр податкових документів

Для відхилених у ДПС ПН/РК (що реєструються відправником) у разі, якщо присутня негативна Квитанція №1 про відхилення з причини нечинного або відкликаного сертифіката, реалізована можливість повторної відправки на реєстрацію документа з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

При відкритті таких відхилених у ДПС ПН/РК стає доступною опція Підписати.

На виконання команди Підписати відкривається вікно Підпис для накладання підписів згідно налаштованого комплекту для даного бланка.

Після підписання документа всіма підписами комплекту він набуває статусу Готовий до відправки з можливістю повторно відправити документ у контролюючий орган.

Для відхилених у ДПС РК (які реєструються отримувачем), у разі негативної Квитанції №1 з вказаних вище причин, для відправника (продавця) також реалізована можливість повторної відправки документа контрагенту з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

Підписання додатковим другим підписом виконується аналогічно.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 178 від 23.07.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

2. Додано новий довідник Причини (підстави) для припинення діяльності /зняття з обліку.

Довідник підключений у формах:

J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 491 від 30.08.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

На виконання Наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»), додано нові форми, подання – за потреби:

F1314101  Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. У формі:

SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

додані додаткові контролі у графах 4 та 8:

- значення у графі 4 має відповідати коду Класифікації видів економічної діяльності, затвердженій у 2010 році,

- формат відображення даних у графі 8 може включати як роздільник тільки кому, а не крапку.

2. У формі:

S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

3. У формі:

S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

обов’язкові контролі щодо від’ємних значень замінені на інформативні у:

- рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1300 та 1310 у графах 8, 9, 10.

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Оновлено текст контролів у формі:

U42UKD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. У формі:

UOP00110 Фінансовий план

- реалізовано автоматичне заповнення графи 2 (код рядка) у динамічних рядках таблиць при виборі назви статті з довідника,

- для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».