Оновлення 01.03.035

13.07.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.035

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Розширено можливості автоматичної заміни даних у Додатку 1 за допомогою команди головного меню Правка – Групова заміна полів.

У вікні Групова заміна додано опцію Код типу нарахувань. Якщо опцію встановлено, можна виконати групову заміну значень графи Тип нарахування.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. На виконання наказу Державної податкової служби України № 658 від 05.07.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р.
«Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

додано новий довідник Коди джерел інформації;

внесено зміни у довідники:

Коди методу встановлення відповідності умов;

Код ознаки пов'язаності особи;

Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Довідники використовуються у формі J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

3. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

4. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 07.07.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту (S130).

5. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

6. Додано новий довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Довідник недоступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р.
«Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – у разі потреби:

J1318001 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

J1318101 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

J1318301 Реєстр повернутих марок акцизного податку

F1318001 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

F1318101 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

F1318301 Реєстр повернутих марок акцизного податку

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р.
«Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» додано нові версії бланків, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – Рік:

J0104706 Звіт про контрольовані операції

J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147206 Інформація про пов'язаність осіб

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 222 від 19.04.2021 р.
«Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

початок дії – з 01.06.2021 р.; подання – щомісячно:

FDODNV04 Довідка про операції в національній валюті

FDOVNF03 Довідка про надходження у натуральній формі

FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду

Зміни:

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 648 від 29.10.2020 р.
«Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р.
«Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів

FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань

FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZNR0005 Заявка на видачу готівки

FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі

FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FMER0004 Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету

FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті

FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду

ФСС України

Зміни:

Збільшено максимальну допустиму кількість символів полів Номер та Причина непрацездатності у шаблонах для імпорту в форматі DBF:

C1100101 Заява-розрахунок

C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства