Оновлення 01.03.033

02.07.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.033

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 1. Реалізовано можливість зберігання у Корзині вилучених з обробки документів модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Переміщення документа у Корзину відбувається по виконанню команди Видалити.

У заголовку модуля додано опції, що надають можливість обирати документи для перегляду:

 • Актуальні звіти – якщо опція встановлена, у таблиці модуля відображаються актуальні документи, які знаходяться у роботі;

 • Корзина – при встановленні опції у таблиці модуля відображаються вилучені з обробки документи.

Реалізовано можливість відновлення документів, що переміщені до Корзини. Для відновлення необхідно обрати документ у таблиці модуля та скористатися одним із способів:

 • виконати команду головного меню Правка – Відновити з корзини;

 • обрати команду контекстного меню Відновити з корзини;

 • натиснути кнопку  на панелі інструментів.

При відновленні Додатків із Корзини потрібно обрати пакет, у який слід зберегти Додаток (Існуюча пачка або Нова пачка).

 1. Додано можливість вибору Номера розрахунку та Типу розрахунку при імпорті звітів у форматі DBF у нову пачку.

Зверніть увагу, при виборі типу розрахунку Довідковий імпорт DBF-файлів Додатків 2 – 4 не виконується.

 1. Реалізовано функцію Оновити. Оновити дані у таблиці модуля можна одним із способів:

виконати команду головного меню Файл Оновити;

за допомогою комбінації клавіш (Ctrl + Shift + R).

 1. Налаштовано відображення значень граф рядка Всього у друкованій формі скопійованого Додатка 4, що має тип Звітний.

Реєстр електронних документів

 1. Розширено можливості збереження документів у форматі PDF за допомогою функції Друк в PDF.

На виконання функції реалізовано збереження вкладень до Універсальних документів та Електронних документів. Також у файлах PDF реалізовано відображення факсиміле підписів, що накладені на документ і вкладення (за наявності), та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів).

Документ та вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у каталозі, ім’я якого відповідає імені Універсального документа/Електронного документа.

 1. Налаштовано збереження параметрів фільтра у вікні довідника Контрагенти при заповненні Електронних документів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р.
  «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» оновлено довідники:

 • Коди типу предмета операції;

 • Коди найменування операції.

 1. Додано новий Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Довідник доступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план». Номер статті із довідника не переноситься до звіту та призначений для швидкого пошуку потрібної статті.

 2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 305 від 31.05.2021 р.
  «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» від 31.05.2021 р. та наказу Міністерства фінансів України № 306 від 31.05.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

 3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р.
  «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» оновлено довідник Марки акцизного податку.

Довідник використовується у бланках «Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314303, F1314303) та «Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314403, F1314403).

 1. Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

 2. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 09.06.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Призначення платежу (F108).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649)
  «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нові бланки, початок дії – з 01.07.2021 р.; період подання – Рік:

J0100519 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (виробників сільськогосподарської продукції)

J0150319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 4 від 12.01.2021 р.
  «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку» додано нові форми:

початок дії – з 01.07.2021 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0108208 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118208 Додаток ВП до рядків 14 – 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

період подання – Рік:

J0108408 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118408 Додаток ВП до рядків 14 – 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р.
  «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – у разі потреби:

J1314303 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314403 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1318202 Звіт про використання марок акцизного податку

F1314303 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314403 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1318202 Звіт про використання марок акцизного податку

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Державна казначейська служба

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії – з 01.07.2021 р., період подання – щомісячно:

FPERV140 Акт приймання-передачі основних засобів

ФСС України

Зміни:

Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полі Номер для введення номера електронного листка непрацездатності:

C1100101 Заява-розрахунок

C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Інша звітність

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби:

PD011107 Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5)

Форма доступна у розділі Звітність – Реєстр звітів.

Пенсійний фонд

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби:

P0104001 Згода на обробку персональних даних

Форма доступна у розділі Звітність – Реєстр звітів.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. У формі:

S3000110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

 • додано поля щодо затвердження звіту;

 • реалізовано контроль на відповідність значення рядка 6013 граф 3 – 6 рядку 3415 граф 3 – 6 форми S3030110.

 1. У формі:

SDOC1101Супровідні документи

 • додано інформаційний контроль на наявність пояснювальної записки та обов’язковий контроль на наявність супровідного листа у пакеті PROZVI02.

 1. У формі:

S3010110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

 • реалізовано автоматичний розрахунок значень Питомої ваги граф 2 та 3 Таблиці 2;

 • додано можливість введення значення з 1-м десятковим знаком у графах 6, 9, 12, 15 Таблиці 2.

 1. Скасовано обов’язкові контролі з фінансовими формами Єдиного вікна у формах:

S3000309Показники виконання фінансового плану

SM100505Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

 1. Відкориговано автоматичне заповнення форм у зв’язку з впровадженням пакету PROZV102 у періоді 2021 рік:

MFD00001Додаток 1 до Методики

MFD00002Додаток 2 до Методики

MFD00005Додаток 5 до Методики

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 858 від 23 вересня 2020 р.
«Деякі питання забезпечення прозорості у видобувних галузях» додано нові форми, початок дії – 23.09.2020 р.; період подання – Рік:

 1. Додано пакет звітів:

ZPK10001 ЗВІТ про платежі на користь держави. Розд. I Загальні дані

ZPK10101 Розд. І п.5 Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року

ZPK10201 Розд. І п.6 Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

ZPK10301 Розд. І п.7 Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з якою здійснювались платежі

ZPK10401 Розд. І п.8 Участь у соціальних проектах та програмах

ZPK10501 Розд. І п.9 Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги

ZPK10601 Розд. І п.10 Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ZPK10701 Розд. ІІ Перелік окремих видів проектної діяльності

ZPK10801 Розд. ІІІ Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності

ZPK10901 Розд. ІV п.1 Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об'єктами на території України

ZPK11001 Розд. ІV п.2 Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку

ZPK11101 Розд. ІV п.3 Витрати на транспортування вуглеводнів

ZPK11201 Розд. ІV п.4 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем

ZPK11301 Розд. ІV п.5 Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів

ZPK11401 Розд. ІV п.6 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи

ZPK11501 Розд. ІV п.7 Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів

ZPK11601 Розд. V п.1 Платежі на користь держави у звітному періоді – загальні суми за видом платежу

ZPK11701 Розд. V п.2 Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку

ZPK11801 Розд. VI. Окремі додатки до звіту платежі на користь держави

 1. Додано пакет звітів:

ZPK20001 КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про платежі на користь держави. Розд. I Загальні дані

ZPK20101 Розд. І п.5 Перелік суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, контроль над якими здійснює материнське підприємство у видобувних галузях

ZPK20201 Розд. І п.6 Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

ZPK20301 Розд. І п.7 Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з яким здійснювались платежі

ZPK20401 Розд. І п.8 Участь у соціальних проектах та програмах

ZPK20501 Розд. І п.9 Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги

ZPK20601 Розд. І п.10 Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ZPK20701 Розд. II Перелік окремих видів проектної діяльності

ZPK20801 Розд. III Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності

ZPK20901 Розд. IV п.1 Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України

ZPK21001 Розд. IV п.2 Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку

ZPK21101 Розд. IV п.3 Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду

ZPK21201 Розд. IV п.4 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем

ZPK21301 Розд. IV п.5 Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів

ZPK21401 Розд. IV п.6 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи

ZPK21501 Розд. IV п.7 Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів

ZPK21601 Розд. V п.1 Платежі на користь держави у звітному періоді – загальні суми за видом платежу

ZPK21701 Розд. V п.2 Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку

ZPK21801 Розд.VI Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави

 1. Додано нову форму:

ZPK30001 ЗВІТ про отримані платежі

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р.
«Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нову форму, початок дії – 01.06.2021 р.; період подання – щомісячно, Рік:

KDODVL09 Довідка про операції в іноземній валюті

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

 1. Додано нову форму, початок дії – 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

UOPZK022 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

 1. Додано нову форму, початок дії – 01.01.2020 р.; період подання – Рік:

UOPZK021 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

 1. Додано нову форму, початок дії – 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

UOP00110 Фінансовий план

За допомогою додаткових програм обробки у вікні відкритого документа реалізовано можливість:

 • перенесення даних із форм UOP00309 та UOP00109 за допомогою команди Програми Перенести дані зі звітів за попередній рік;

 • експорт у форматі Excel за допомогою команди Експорт в Excel.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Додано новий пакет форм, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – ІІ Квартал:

KMDABK03Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMZV7Z39Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZV7S39Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ71Z41Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S41Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ7MZ39Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS39Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM2KD039Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD39Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD39Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KD39Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43D141Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM44KD39Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7KDZ39Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KDS39Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z41Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S41Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM2KM039Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KM39Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KM39Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KM39Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M141Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM7KMZ39Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KMS39Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z41Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S41Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMPFOZ04Інформація про наявність і рух основних засобів

KMFINB04Форма №1-дс Баланс

KMFINR04Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMD17022Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KMD20022Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KM3011161-ПВ. Звіт з праці (місячна)