Оновлення 01.03.032

14.06.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.032

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 1. У Додатку 4 (J0510406, F0510406) реалізовано можливість додавання рядка для ручного введення даних у графах ІПН та ПІБ.

 2. Оптимізовано швидкість відкриття документа Розрахунок (J0500106, F0500106) за умови, що пакет об’єднаної звітності містить кілька Додатків 1 (J0510106, F0510106) з великою кількістю записів.

 3. Налаштовано імпорт Додатків у пакет об’єднаної звітності у разі, якщо імпортовані додатки містять помилки. У пакет імпортуються лише коректно заповнені Додатки.

Реєстр звітів

Реалізовано автоматичне заповнення полів Моб. тел. та Факс при створенні звітів:

J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0109102 Спрощена податкова декларація

J0109202 Спрощена податкова декларація

F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

за умови заповнення відповідних полів та встановленні відмітки Моб. тел. та Факс для юридичної адреси у розділі програми Картка підприємства – Адреси.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

Додано колонку Умови оподаткування увідповідному реєстрі для заявок «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J0210903, F0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J0209902, F0209902).

Довідники

Контрагенти – Картка контрагента

 1. Налаштовано збереження назви підприємства у картці контрагентів-юридичних осіб, для яких наявний лише сертифікат директора.

 2. Налаштовано заповнення Картки контрагента із сертифіката співробітника по виконанню команди Завантажити сертифікат, у разі, якщо у підприємства відсутній сертифікат печатки.

Адміністрування

Журнал подій

 1. Реалізовано збереження інформації у Журналі подій про виконання операцій створення, перегляду та редагування документів у модулі Реєстр електронних документів.

 2. Додано збереження номера первинного документа у Журналі подій при фіксації операцій з документами у модулі Реєстр електронних документів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено довідник Статті витрат, доходів, зобов'язань. Довідник підключений до динамічних рядків форм:

 • S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»,

 • S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»,

 • S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».

2. Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

 • ст. 85 п.1 ЗУ «Про державну службу» – Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

3. Відповідно до Закону України № 1434-IX від 29.04.2021 р. «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"», оновлено довідник:

 • Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1315301 Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС

F1315301 Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Налаштовано експорт значень граф 7 та 8 у форматі xml:

OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Інша звітність

Нова форма:

Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 р. № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби:

PD011106 Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками)

Нова форма:

Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 499 додано нову форму, початок дії – з 13.08.2020 р., період подання – Рік:

ZPKD0001 ЗВІТ ПРО ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ підприємств, що здійснюють заготівлю деревини

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.05.2021 р., період подання – І Півріччя, 9 Місяців:

FNUFKD03 Управлінська форма 3

FNFFNR10 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FNDZFR10 Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB10 Форма №1-дс Баланс

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Обов’язкові контролі для рядків 3130, 3151 – 3156/2 граф 3 – 10 (крім рядка 3154) змінено на інформативні:

S3030110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2. Обов’язковий контроль для рядка 2060 граф 3 та 4 змінено на інформативний:

S3020110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

3. Заблоковані для ручного введення поля Вид діяльності та Найменування видів діяльності за КВЕД, заповнення можливе лише шляхом вибору значення із підключеного довідника:

S3010110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

4. У формі:

S3067110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

 • скасовано автоматичний розрахунок для рядка 4 розділу «VІ. Джерела капітальних інвестицій» у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),

 • додано можливість введення даних вручну для рядка 4 у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),

 • реалізовано контроль значень граф рядка 4.

 1. Реалізовано експорт у форматі Excel всіх Додатків пакету:

PROZV102Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани

Експорт всіх Додатків виконується за допомогою додаткової програми обробки ПрограмиЕкспорт в Excel форми S3000110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)».