Оновлення 01.03.031

01.06.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.031

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники-Картка підприємства - Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 - 10 для рядка 3415 графи 6:

S3030110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2. Для рядка 5060 реалізовано відображення 2 знаків після коми:

S3000110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3. Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110:

S3020110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом