Оновлення 01.03.026

16.04.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.026

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Реалізовано можливість обирати пакет звітності при імпорті файлів у форматі DBF.

При імпорті звітів буде запропоновано створити новий або обрати вже існуючий пакет звітності.

2. Реалізовано можливість експорту пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт в DBF.

При виконанні команди відкриється вікно налаштування параметрів експорту. У вікні потрібно обрати папку для збереження даних. Пакет звітності буде збережено у підкаталозі PFUDBF обраної папки. При кожному сеансі експорту створюється новий підкаталог, до назви якого додається порядковий номер (PFUDBF(1), PFUDBF(2), тощо).

3. Реалізовано можливість групової перевірки звітів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ. Для групової перевірки потрібно виділити на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ потрібний пакет, та обрати один із способів:

виконати команду головного меню Правка - Перевірити документ;

натиснути клавішу <F4>.

Протокол перевірки буде відображено у вікні Результат перевірки.

4. Реалізовано можливість друку пакета звітів об'єднаної звітності. Друк можна виконати на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ по команді головного меню Файл - Друк. У вікні, що відкриється, потрібно встановити опції, що відповідають типу друку документів:

Поточний документ - друкувати виділений документ;

Пакет звітів - друкувати всі документи обраного пакета;

Квитанції - друкувати квитанції до документів (за наявності).

5. У Додатку 4 об'єднаної звітності додано можливість групової заміни значень полів Нараховано доходу, Ознака доходу (ОД), Ознака (0,1).

Для групової заміни у вікні відкритого Додатка 4 виділіть потрібний рядок та виконайте команду головного меню Правка - Групова заміна полів.

6. Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при перенесенні даних за допомогою команди меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106, за умови, що імпорт даних виконувався із DBF у кодуванні DOS.

7. Додано можливість копіювання Додатків 1 - 6 між пакетами об'єднаної звітності. Для копіювання додатків між пакетами у таблиці розділу потрібно виділити Додаток та виконати команду Копіювати. Після чого у вікні Копіювання звітів обрати пакет, до якого необхідно копіювати Додаток.

8. Для Додатків 1 - 3 реалізовано можливість перерахунку сум у полях документів, для яких здійснюється автоматичний розрахунок. Перерахунок можна виконати по команді меню Правка - Перерахувати документ, по натисканню кнопки  на панелі інструментів або по натисканню клавіші <F6>.

9. Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J0510106, F0510106) при відображенні від'ємних сум.

Реєстр податкових документів

Налаштовано заповнення поля Підписант у реєстрі модуля для імпортованих та відправлених із закритого вигляду документа ПН/РК.

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

Оновлено довідник Населені пункти. Довідник підключений до поля Назва вікна Господарські одиниці/Акцизні склади.

Картка підприємства – Додатково

Реалізовано автоматичне заповнення поля Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ значенням, що відповідають коду, обраному у іншому полі.

Адміністрування

Параметри системи – Підпис

Додано можливість обирати декілька сертифікатів співробітників для підпису типу Відповідальна особа у вікні Вибір сертифіката. Обрати кілька записів можна, виділивши потрібні записи курсором при натиснутих клавішах <Ctrl> або <Shift>.

Також реалізовано можливість обирати кілька записів для всіх типів підписів у модулі Первинні документи – Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Майстер заповнення даних про підприємство

У вікні Майстра заповнення даних про підприємство на кроці заповнення додаткових даних, зазначених у реєстраційних документах, додано поле Код за КАТОТТГ.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 09.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

  • Довідник № 103/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

  • Довідник № 103/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

F0103405 Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано інформаційний контроль з рядком Усього графи 10 форми SM100306, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у Еxcel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel для додатків пакета:

EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано перенесення даних та контролі на відповідність значень графи 1 рядка 2010 форми MOU22101:

  • у графі 8 рядка 080:

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

  • у графі 4 рядка 17.14:

MOU90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства