Оновлення 01.03.025

08.04.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.025

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1. Реалізовано можливість друку документів пакету об’єднаної звітності із таблиці модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ за допомогою команди головного меню Файл – Друк.

2. Реалізовано автоматичне заповнення графи кількість додатків для рядків 061 – 066 Розрахунку (J0500106, F0500106). Заповнення графи виконується при відкритті Розрахунку.

3. Оновлено файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності, який знаходиться у каталозі …\help\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

4. Налаштовано імпорт пакету об’єднаної звітності у форматі xml з ознакою Довідковий.

5. Налаштовано імпорт у форматі DBF полів Дата початку та Дата закінчення Додатка 5 (J0510506, F0510506) та поля Ознака податкових соціальних пільг (ОП) Додатка 4 (J0510406, F0510406) об’єднаної звітності.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

Довідник № 102/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 102/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1. Оновлено електронний формат xsd:

F0295808 Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0296008 Дод.9 Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

2. Відкориговано контролі у формах:

J0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

S03011171-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S03007037-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників

S01100121-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

FR000001 Дані фінансової звітності

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.04.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FNFVKD03 Фактичні видатки

початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FNDNKI01 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

FNDRVZ01 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів

FNDRGD01 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади» від 23 березня 2020 р. № 238 змінено назву Міністерство культури на Міністерство культури та інформаційної політики.

На виконання Постанови назву розділу Довідники – Реєстр бланків – МінКультури змінено на МКІП.