Оновлення 01.03.024

02.04.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.024

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» у розділі Звітність додано новий модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

У модулі реалізовано можливість:

 1. створення звітів:

 1. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (J0500106, F0500106);

 2. Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (J0510106, F0510106);

 3. Додаток 2. (ДЗ) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (J0510206);

 4. Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу (J0510306);

 5. Додаток 4. (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (J0510406, F0510406);

 6. Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби (J0510506, F0510506);

 7. Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (J0510606, F0510606).

Перший раз звітність подається за І Квартал 2021 року, період подання – щоквартально.

 1. можливість автоматичного заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ даними з існуючих звітів ЄСВ за допомогою команди головного меню Правка – Заповнити пакет звітів JF0500106 у модулі Звітність – Єдиний внесок – Додаток 4. Перенесення даних виконується із звітів ЄСВ за 3 місяці, які відповідають періоду (кварталу) Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

 2. можливість автоматичного заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) даними Додатка 1 (J0510106, F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка – Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2 (за замовчуванням опції встановлено).

 3. можливість:

 1. імпорту звітів у форматі xml;

 2. імпорту Додатків у форматі dbf, файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help \Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf;

 3. копіювання пакету звітів та окремих Додатків у пакеті.

Довідники

Картка підприємства – Адреси

Реалізовано можливість зберігати номер мобільного телефону у Картці підприємства. Для встановлення ознаки мобільного номера необхідно встановити позначку у колонці Моб. тел вікна Адреса. Вказаний мобільний номер автоматично переноситься у відповідні поля форм звітності.

Картка підприємства – Додатково

На виконання наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 290 від 26.11.2020 р. «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 р. № 3) у програмі реалізовано можливість використання як довідника КОАТУУ, так і нового довідника КАТОТТГ.

Для вибору довідника, значення якого слід використовувати при створенні звітності, необхідно встановити відмітку у відповідному рядку розділу:Код території за КОАТУУ або Код за КАТОТТГ.

За замовчуванням використовується довідник КОАТУУ.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. На виконання наказу Державної податкової служби України № 277 від 11.03.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

 2. Оновлено довідники Податкові зобов'язання та Податковий кредит. Довідники підключені до форм Податкова накладна (J1201012, F1201012) та Додаток №2 до податкової накладної(J1201212, F1201212).

 3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» оновлено Довідник кодів операцій до розділів Декларації для розділів Декларації акцизного податку (J0209508).

 4. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 5. Відповідно до змін, внесених наказом Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4»:

 1. створено новий довідник Пільги. Довідник підключений до графи 9 форми «Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (J0510406, F0510406);

 2. оновлено Довідник ознак доходів фізичних осіб.

 1. Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 369 від 23.02.2021 р. «Про затвердження Зміни N 7 до національного класифікатора ДК 002:2004» оновлено довідник КОПФГ.

 2. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 290 від 26.11.2020 р. «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 р. № 3) назву довідника Коди території (КОАТУУ) змінено на Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ). Довідник доповнено даними Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

 3. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101).

 4. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 176 від 24.03.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

 5. Оновлено довідники:

 1. Результат аудиторського висновку – довідник підключено до форми SM100805 «Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління»;

 2. Статус підприємства – довідник підключено до форми SM100205 «Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління».

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 131 від 01.03.2021 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову версію бланків, початок дії – з 01.03.2021 р.; період подання – щомісячно:

J0200123 Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200523 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0215223 Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

J0200623 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299823 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

J0299323 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

J0215723 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

J0215823 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

J0215323 Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

J0215523 Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

J0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

J0215623 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування1

J0215923 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

F0200123 Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200423 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0215223 Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200523 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299823 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

F0299323 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

F0215723 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

F0215823 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0215323 Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

F0215523 Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0215923 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

Для форм «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (J0217023, F0217023) реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки:

ПрограмиДані з декл. за період уточнення з р.3 - із форм Декларацій J0200123, J0200121, J0200120, J0200119, F0200123, F0200121, F0200120, F0200119.

ПрограмиДані з уточн. розр. за період уточнення з р.3 - із Уточнюючих розрахунків J0217023, J0217021, J0217020, J0217019, F0217023, F0217021, F0217020, F0217019.

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» додано новий пакет бланків, початок дії – з 01.03.2021 р., подання – щомісяця, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду:

J0209508 Декларація акцизного податку

J0295008 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298408 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298508 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

J0298608 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

J0295108 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

J0295208 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

J0295308 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

J0295408 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

J0295508 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

J0295608 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

J0295708 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

J0295808 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

J0296008 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

J0295908 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

J0298108 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

J0298208 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

J0298308 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0209508 Декларація акцизного податку

F0295008 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298408 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298508 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

F0298608 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0295108 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

F0295208 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295308 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

F0295408 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

F0295508 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

F0295608 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

F0295708 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

F0295808 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0296008 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

F0295908 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

F0298108 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

F0298208 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

F0298308 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

 1. Додано нові форми, початок дії – з 01.04.2021 р.; подання – за потреби:

J0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

F0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

Форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

 1. Додано нову версію бланків, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

F0133107 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

 1. Додано нову версію бланків, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103405 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (подається за річний податковий (звітний) період ***);

F0134105 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

 1. Додано нові форми:

J1490503 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490503 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

 1. Додано нові форми:

J1500102 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

F1500102 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

Зміни:

 1. Відкориговано контролі у формах:

J1203202 Акцизна накладна форми «П»

J1203402 Акцизна накладна форми «C»

F1203202Акцизна накладна форми «П»

F1203402 Акцизна накладна форми «C»

 1. Оновлено електронний формат xsd:

J1203202 Акцизна накладна форми «П»

J1203402 Акцизна накладна форми «C»

J1203302 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J1203502 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F1203202 Акцизна накладна форми «П»

F1203402 Акцизна накладна форми «C»

F1203302 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F1203502 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

 1. Доопрацьовано відображення Рішень на боці отримувача ПН/РК:

J1412404 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

J1412405 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412404 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412405 РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

 1. Реалізовано можливість перенесення даних із попередньої версії бланка J0138103 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії:

J0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форму:

FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

    1. На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І – ІІІ Квартали, Рік; термін подання – протягом 45 днів з останнього дня звітного кварталу:

SS220101 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

 1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І – ІІІ Квартал, Рік, перший раз звіти за новою версією бланків подаються за період І Квартал 2021 року:

SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100306 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

 1. Додано нові контролі по графам 2 та 3 на кількість рядків, заповнених значенням «П» в графі 10 форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300101 Додаток 1

 1. Додано контролі на заповнення граф 2, 3, 6, 12 із форми SM100205:

SD300303 Додаток 3

 1. Реалізовано заповнення граф 4 та 6 відповідними даними форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300401 Додаток 4

 1. Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

S3000109 Фінансовий план

SD300101 Додаток 1

SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100113 Ф1. Баланс

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Держспецзв'язку

Бюджетна фінансова звітність із деталізацією по статтях активів та пасивів, доходів і витрат підприємств, підзвітних Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

DSZIB101 Форма №1-дс Баланс

DSZIR101 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

початок дії – з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

DSZID101 Додаток 1 Розшифровка рядків балансу (форма № 1-дс)

DSZID201 Додаток 2 Інформація про зміну фінансового результату (рядок 1420 Балансу (форма № 1-дс)

DSZID301 Додаток 3 Довідка до Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс)

DSZID601 Інформація про надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV005904 Додаток №28. Довідка щодо споживання електроенергії та розрахунків за неї

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано нові інформативні контролі у формі:

MOU00109 Фінансовий план