Оновлення 01.03.020

11.01.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.020

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість друку квитанцій при використанні функції Друк у PDF для головного документа пакету. У вікні Вибір документів, що відкривається на виконання команди, додано опцію Друкувати квитанцію. Якщо опцію встановлено, квитанції зберігатимуться на окремих аркушах у pdf-файлах відповідних документів.

Реєстр первинних документів

Реалізовано можливість роботи з первинними документами типів Акт звірки та Акційна пропозиція:

у Конструкторі шаблона додано можливість створювати шаблони для документів нових типів;

у модулі Реєстр первинних документів дано можливість створювати документи нових типів та здійснювати фільтрацію документів за новими типами: Акт звірки та Акційна пропозиція;

додано можливість налаштовувати комплекти підписів для документів з типами Акт звірки та Акційна пропозиція за допомогою модуля Звітність - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2021 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

Довідник № 101/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 101/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 р. № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» оновлено довідники:

Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

3. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту S130.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – щоквартально:

LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Реалізовано можливість експорту звіту у форматі Excel. Експорт виконується у вікні відкритого документа за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel.

Зміни:

Оновлено форми:

IR600001 Дані про операції перестрахування

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR910001 Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

FR000001 Дані фінансової звітності

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:

S04035121П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік)

S16003142-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S02101131-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S04001191-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S04010012-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S10015022-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

S15001143-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S2500204ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

S13001091-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S27004134-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S270211550-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S27022132-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S11001121-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S11002112-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S11010143-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S19044144-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S190111211-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S09001111-житлофонд. Житловий фонд

S26003151-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S14011151-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S14011161-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S13002031-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування

період подання – Півріччя:

S07005531-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

S07006131-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

період подання – щомісячно:

S04231161-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S04231171-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S04004111-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S07011141-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт

S16002132-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S160511251-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S180510951-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S210511151-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S06032071-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S06001151-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S230520912-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

S270241324-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S270141421-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S27005091-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S06021181-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S06021281-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

S19041094-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S03010121-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S08001101-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано рядки з кодом 105 – 107 у формах:

EVE26003 Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів

EVE25803 Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування