Оновлення 01.03.018

29.12.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.018

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 15.12.2020 р. оновлено довідник F108 «Призначення платежу».

Довідник доступний у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 777 від 15.12.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

3. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

FR000001 Дані фінансової звітності

Державна казначейська служба

Нові форми:

1. Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FRD09025Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

2. Згідно зі змінами у законодавстві України додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

N0101015Зведення показників спеціального фонду кошторису

FK0SHM15Кошторис

FK0SHT19Кошторис

FK0SHT20Зведений кошторис

FK0SHT29Тимчасовий кошторис

FK0SHT30Тимчасовий зведений кошторис

Зміни:

Згідно зі змінами у законодавстві України оновлено форми:

FPLAN011 План використання бюджетних коштів

FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів

N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

S07030032К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S27036032К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S06033032К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S26011032К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

період подання - щомісячно:

S04045122К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S04012091-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

період подання - Рік:

S27017131-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S11009142-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S27031136-сільрада. Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S22041061-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

УкрБуд

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

UB301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Реалізовано заповнення форми UB301012 даними форми S0301012 автоматично при створенні, а також за допомогою додаткової програми обробки Програми - Перенесення даних.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3. Реалізовано контролі для поточного періоду на відповідність значень Таблиці 6 розділу 1 та рядків 8000 - 8010 основної таблиці значенням форми UB301012, починаючи з І Кварталу 2021 року:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KRD09025Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

MOU31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

F2KDMN44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (депозитні суми)

F41VAL44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (іноземна валюта)

F42VAL44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (іноземна валюта)

F43_IM44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, (інші міністерства)

F7KDZM44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD23MZ2 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, (інші міністерства)

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

P2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ____

PRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

PRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

PRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0009 Форма №1-дс Баланс

PING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

UOP31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FN2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43D144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FN43KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7D1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FND24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FNDKRR01 Довідка про курсову різницю

FNDZFR09 Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB09 Форма №1-дс Баланс

FNFING09 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FNFINP09 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FNFINR09 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFINV09 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FNFVRD01 Фактичні видатки

FNRD1025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNRD1125 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FNRD1225 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на _____р.

FNRD1325 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

FNRD1425 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

FNRD1525 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNRD1625 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNRD1725 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNRD1825 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FNRD1925 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNRD2025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNRD2225 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNRD2525 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FNRD2625 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNRD2725 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FNUFRD01 Управлінська форма 3

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

1. Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ квартали, Рік:

KMM31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - Рік:

KM301115 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - ІІ квартал:

KM301116 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2. Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KMD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду