Оновлення 01.03.014

09.11.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.014

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Відкориговано імпорт ПН, що не містять номеру документа в періоді.

Адміністрування

Архівування документів

Налаштовано групове видалення обраних архівів первинних документів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 21.10.2020 р. та 30.10.2020 р., оновлено довідники:

KODTER «Адміністративно-територіальна одиниця України»;

K030 «Код резидентності»;

H020 «Вид фінансової послуги».

Довідники доступні у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., подання - за потреби:

J1300204 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

J1400204 Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300204 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

F1400204 Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

ФСЗІ

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 р. за №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

S0302005 №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України) оновлено назви кодів КЕКВ у формі:

FBUDZP02 Бюджетний запит

2. Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації видатків:

F3_403 Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я

F31MOZ01 Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

F3201S02 Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3201Z02 Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3202S02 Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3202Z02 Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3203S03 Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти

F3210Z03 Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

F32DB03 Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2

F38MZS02 Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

F38MZZ02 Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

FBUDZP02 Бюджетний запит

FOZ24D05 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль на тотожність показників з формою UOP00309:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

для періоду І Півріччя:

рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

рядка 8.3 графи 4 форми з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал

для періоду 9 Місяців:

рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

рядка 8.3 графи 4 з рядком. 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал.