Оновлення 01.03.013

03.11.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.013

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Реалізовано можливість відбору документів, що були переміщені до Корзини, за параметрами: За період, Інтервал, Створення/Отримання на панелі Фільтр.

Відправка та прийом повідомлень

1. Доопрацьовано механізм приймання вхідних повідомлень, у випадку, якщо декілька організацій використовують одну поштову скриньку.

2. Реалізовано автоматичний вибір за замовчуванням сертифіката шифрування Печатка установи у вікні Підпис при відправленні/отриманні повідомлень.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

ФСС України

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

C1100101 Заява-розрахунок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано заокруглення значень у графі 9:

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Налаштовано перенесення даних у графи 7, 8, 10 із форми MOU31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна):

MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління