Оновлення 01.03.012

29.10.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.012

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано фільтрування записів за допомогою кнопки на панелі інструментів у вікні довідника Господарські одинці/Акцизні склади, за умови відкриття довідника із бланка документа.

Єдиний внесок

Налаштовано вибір для друку головного документа та додатків для пакетів Додаток 4 (J3000412, F3000412) та Додаток 7 (J3000712, F3000712) по виконанню команди Друк.

Реєстр первинних документів

Налаштовано відкриття первинних документів, що містяться у підключених архівах за попередні роки.

Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

ДПС України створено сервіс автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію формується ДПС та направляється адресату за 30, 20, 10 та 5 днів до настання терміну оплати ліцензії.

У зв’язку з нововведеннями у програмі реалізовано новий сервіс Ліцензійна справа, що надає можливість переглядати та опрацьовувати документи щодо ліцензій, а також отримані від ДПС повідомлення:

J1405901 Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1405901 Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані Повідомлення доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне) та/або Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Отримані від ДПС Повідомлення за замовчуванням відображаються у реєстрі модулів червоним кольором для звернення уваги користувачів на необхідність внести платіж за ліцензію.

У пункті головного меню Правка та у контекстному меню додано команду Платіж виконано. Команда доступна лише для неопрацьованого Повідомлення (позначено червоним кольором). Після виконання команди Повідомлення набуває стану Виконано та відображається у реєстрах чорним кольором.

У таблицях Реєстру ліцензій (пальне) / Реєстру ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано колонку Виконано. Для опрацьованих Повідомлень (команда Платіж виконано), у колонці відображається позначка .

На панелі Фільтр додано блок Ліцензійна справа. За допомогою блоку можливо здійснювати відбір документів та Повідомлень щодо ліцензій за Номером ліцензії. При застосуванні фільтру Ліцензійна справа у таблиці розділу відображатимуться документи для ліцензії з вказаним номером та за період часу, який обраний у полях Період або Дата модифікації.

Відправка та прийом повідомлень

Розширено можливості роботи з сертифікатами шифрування відповідальних осіб. Додано можливість відправляти, погоджувати/відхиляти первинні документи, отримувати відповіді щодо погоджених/відхилених документів тощо з використанням тільки сертифікатів шифрування відповідальних осіб.

Під час відправки документів у вікні вибору сертифіката шифрування додано можливість обрати будь-який з доступних сертифікатів відповідальної особи, відповідно до налаштованого комплекту підписів певного типу документів.

Внесено зміни у механізмі прийому пошти.

Якщо в процесі прийому пошти надійшли документи, для розшифровки яких потрібні додаткові сертифікати (крім обраного під час запуску прийому повідомлень), відображатиметься вікно Сертифікати шифрування, що містить перелік додаткових сертифікатів. У наведеному переліку необхідно встановити відмітки для сертифікатів, які слід використовувати для розшифрування повідомлень, та натиснути кнопку Далі.

Зверніть увагу:

 • для успішного розшифрування повідомлень з використанням додаткових сертифікатів у користувача повинні бути у наявності секретні ключі до даних сертифікатів;

 • якщо у списку вікна Сертифікати шифрування не обрано жодного сертифіката, по натисканню кнопки Далі розшифрування повідомлень, що потребують застосування додаткових сертифікатів, не виконується.

Якщо у вікні Сертифікати шифрування встановлено опцію Не показувати протягом сеансу, під час наступного прийому повідомлень не буде виконуватись запит додаткових сертифікатів. Дія опції триває до закінчення поточного сеансу роботи з програмою.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.10.2020 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

 • Довідник № 100/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

 • Довідник № 100/2 інших податкових пільг.

 1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 16.10.2020 р. № 620 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

 • Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

 • Класифікація доходів бюджету (КДБ).

 1. Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391601 Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391701 Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391601 Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391701 Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Єдине вікно

Зміни:

Оновлено перенесення даних з минулих періодів у формі 2-м:

S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR600001 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

FM2JX001 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FR000001 Дані фінансової звітності

FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Контроль на значення рядка 2000 та рядка 3405 графи 6 перенесено на графу 7 у зв’язку з тим, що графа 6 недоступна для редагування:

S3000109 Фінансовий план

 1. Реалізовано обов’язковий контроль на наявність форми S3000109 Фінансовий план у пакеті:

PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3. Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки Програми > Програма експорту в Ексель:

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300302 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

 1. Відкориговано зовнішній вигляд форм:

MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

 1. Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код таназва програмної класифікації:

MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

 1. Відкориговано розрахунок значення рядків 40 - 42 по графам 5 - 15:

MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

 1. Відкориговано текст контролю по рядках 328 та 256:

MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

 1. Відкориговано розрахунок по графам 16 - 21:

MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально, Рік:

MOU30101 Додаток 1

MOU30201 Додаток 2

MOU30302 Додаток 3

MOU30401 Додаток 4

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано контроль по рядку 8040 графи 1 для періоду IV Квартал у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р.:

UOP31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - щомісячно:

FN41MD23 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD23 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD23 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD23 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDPIN01 Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FNOPIN01 Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

FNRPIN01 Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FNZNVK01 Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення рядків 010, 020, 040 при відкритті форми та додано контролі на значення цих рядків:

FNDZFR08 Довідка про зміну фінансового результату

Київпастранс

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально:

KPT11001 Звіт про виконання фінансового плану