Оновлення 01.03.010

21.09.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.010

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ:

FR000001 Дані фінансової звітності

FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Програми - Експорт в Excel.

Реєстр первинних документів

Оптимізовано механізм обробки ZDC архівів, отриманих у відповідь на запити щодо відомостей з ЄРПН/ЄРАН.

Налаштовано погодження редакції електронного документа при використанні власного комплекту підписів на шаблоні документа.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

ФОРМИ

1. Відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 55 від 26.08.2020 р. «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» оновлено довідники:

Коди програмної класифікації видатків (КПКВ);

Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 544 від 01.09.2020 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

Класифікація доходів бюджету (КДБ);

Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

3. Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

4. Оновлено довідники:

КОАТУУ;

Країни;

Валюти.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1. Доопрацьовано контроль коректності заповнення поля Порядковий номер у формах:

J1201010 Податкова накладна

J1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010 Податкова накладна

F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

2. Оновлено електронний формат pdf для форм:

J1391103 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

F1391103 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису

3. Відкориговано контролі у формах:

J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 283 від 10.06.2020 р. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

P0100371 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

P0100380 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

ФСС України

Оновлено сертифікати для подачі звітності до ФССУ.

Нові форми:

Згідно з наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 26.08.2020 № 415-од «Про примірний договір із страхувальником щодо подання електронних документів до Фонду» додано нові форми, початок дії - з 01.09.2020 р., подання - за потреби:

C1200102 Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форм MOU02004, MOU08003, MOU09103, MOU09203, MOU09303 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у відповідних формах:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2. У графі 8 Заходи збільшено до 500 кількість допустимих для введення символів:

SD300201 Додаток 2