Оновлення 01.03.009

02.09.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.009

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 25.08.2020 р. № 822-ІХ оновлені дані розміру мінімальних (з 01.09.2020 р. - 5000 грн) та максимальних (з 01.09.2020 р. - 75000 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за вересень 2020 року:

Додаток 4:

 1. Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

 2. Таблиця 8 (J3040812);

 3. Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

 1. Таблиця 1 (F3050112);
 2. Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.09.2020 р.

Реєстр первинних документів

Доопрацьовано відображення підсумкового значення колонок Сума, ПДВ та Сума без ПДВ по документах при застосуванні фільтра. Підрахунок значень здійснюється по всім документах, що підпадають під дію встановленого фільтру.

Адміністрування

Сертифікати

Доопрацьовано механізм імпорту заявок на отримання сертифікатів, що створені у попередніх версіях програми.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено довідники:

 • Підакцизні товари (новий);

 • Коди УКТ ЗЕД пального (довідник підключений у формі (J1203201, F1203201) «Акцизна накладна форми «П»).

2. Згідно з наказом Державної податкової служби України від 31.07.2020 р. № 385 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» оновлено Довідник моделей РРО, який використовується для заповнення користувацького довідника моделей РРО.

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники

 • Санкції;

 • Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи;

 • Стан застосування санкції;

 • Спроба проведення фінансової операції;

 • Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера;

Довідники недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» додано нові форми, подання - за потреби:

J1305801 Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

J1405801 Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1305801 Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

F1405801 Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕАРП та СЕ.

2. Додано нові форми, подання - за потреби:

J1318401 Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

F1318401 Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.08.2020 р., період подання - щомісячно, термін подання - не пізніше 5-го робочого дня місяця, наступного за звітним:

FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки Програми - Експорт в Excel:

SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2. Скасовано контролі на дублікати назв статей у графі Найменування показника по динамічних рядках для Органів управління:

S3000109 Фінансовий план

S3000309 Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано обов’язковий контроль на наявність у пакеті EVDODB03 форми:

EV003603 Додаток №20. Розшифровка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Для форм:

MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми

MFZVIT04 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

 • реалізовано відображення значення КПКВ, зазначеного у пункті 3, перед назвою форм у таблиці Реєстру звітів;

 • до поля найменування бюджетної програми підключено довідник Код програмної класифікації видатків (КПКВ).