Оновлення 01.03.007

05.08.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.007

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel для звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR600001, IR740001, IR780001, IR800001, CR800001. Експорт виконується у вікні відкритого документа за допомогою додаткової програми обробки Програми - Експорт в Excel.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Доопрацьовано заповнення полів Початок звітної доби та Кінець звітної доби значеннями, що були обрані у вікні Дата виписки, при копіюванні звіту Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401, F0210401).

Адміністрування

Сертифікати

1. Реалізовано можливість створювати заявки на отримання сертифікатів РРО, що використовуються для підписання розрахункових документів при роботі з програмними реєстраторами розрахункових операцій (ПРРО).

Також реалізовано можливість управління даними сертифікатів РРО (завантаження сертифікатів із сайту КНЕДП, зміна пароля секретного ключа, відкликання або заблокування сертифікатів тощо).

У модулі Сертифікати додано нові підрозділи:

- Заявки на сертифікати РРО - підрозділ призначений для створення та зберігання заявок на отримання сертифікатів, що використовуються при роботі з ПРРО;

- Встановлені сертифікати РРО - у таблиці підрозділу відображаються завантажені сертифікати, що використовуються у роботі з програмними РРО поточної установи.

У вікні майстра формування заявок можливо додати необхідну кількість заявок бажаного типу:

- Печатка РРО;

- Касир РРО;

- Старший касир РРО.

2. Реалізовано можливість встановлення коду розблокування захищеного носія при його цілковитому очищенні.

Мережевий варіант роботи

Оптимізовано механізм запуску утиліти ConnectionSetup, за умови, якщо у налаштуваннях служби FREDOService вказано некоректну IP-адресу серверу підключення користувацьких робочих місць.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.07.2020 № 434 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» оновлено довідники:

- Бюджетний класифікатор;

- Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 27.07.2020 р. Довідник підключено у формі Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

3. Оновлено довідники:

- Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

- Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

- Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

4. Оновлено довідник Рейтинг надійності. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.08.2020 р., подання - за потреби:

J1311403 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1411403 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1413403 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1313603 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413603 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413703 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1311503 Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1411503 Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413503 Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1313803 Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413803 Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413903 Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1311303 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1314804 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1414803 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316303 Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

J1316403 Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

J1316503 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

F1311403 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1411403 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413403 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1313603 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413603 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413703 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1311303 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1314804 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1414803 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316303 Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

F1316403 Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

F1316503 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

Форми доступні для створення у Реєстрі звітів - Створення звіту - Бланки - Державна податкова служба - РРО.

Зміни:

1. Оновлено формат pdf для форм:

J1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

2. Оновлено файл xsd для форми:

J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Державна казначейська служба

Зміни:

1. Додано контролі з формами F7MDS23, F7MDZ23, F7MMS23, F7MMZ23 при створенні форми 01.01.2020 р.:

FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

2. Відкориговано зовнішній вигляд форми:

FDPLAN01 Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR760001 Дані про незавершене будівництво

IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

IR770001 Дані про основні засоби

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001 Дані про операції перестрахування

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми у зв’язку з оновленням відображення табличної частини форм, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU02004 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU09103 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

MOU09203 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

MOU09303 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Звіти за бланками попередньої версії останній раз подаються за період І Півріччя 2020 року.

Звіти за новою версією бланків перший раз подаються за період 9 Місяців 2020 року.

Зміни:

1. Додано динамічний рядок для самостійного введення нових позицій у Розділі 2 після рядка 140:

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

2. Змінено розрахунок сумарних рядків на середнє арифметичне:

по графам 4 - 11 у формі

MOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 7 та 8 у формі

MOU03003 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

Додано нові рядки по графі 3:

- КПКВ 2501030: КЕКВ 2240, 2730;

- КПКВ 2501230: КЕКВ 2240,2730;

- КПКВ 2501510: КЕКВ 2610;

- КПКВ 2501520: КЕКВ 2730

у формах:

F2KD2515 Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514 Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Реалізовано контроль на тотожність показників з рядками 1000, 1000/2 та 1000/3 графи 4 форми UOP00309 для рядків 8.1, 8.3 та 8.5 графи 4 форми:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

при створенні у аналогічних періодах (І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік).

2. Додано контроль по рядку 3405 графи 3 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців на рівність значення рядку 1165 графи 3 форми UOP10111 за І Квартал звітного року:

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)