Оновлення 01.03.004

06.07.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.004

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Налаштовано відбір документів у таблиці реєстру за допомогою панелі Фільтр при одночасному встановленні значень ЄДРПОУ контрагента та значення умовного ІПН.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Реалізовано можливість перенесення показників обсягів пального на кінець звітної доби за попередній звітний період на початок звітної доби у звітах:

  • J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального;

  • F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

при створенні Довідки самостійним способом.

У вікні відкритого звіту додано програму користувача Програми - Перенесення даних з попереднього звіту.

У формах Довідки (J0210401, F0210401) додано поле розробника Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується). У полі зазначаєтьсядата попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних. Поле не друкується, не експортується та не відправляється у контролюючі органи.

Для перенесення показників необхідно:

  1. заповнити дату попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних, у полі Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР;

  2. зазначити акцизний склад, для якого виконуватиметься перенесення даних, у полі Уніфікований номер акцизного складу;

  3. виконати додаткову програму обробки Перенесення даних з попереднього звіту.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

F0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Інша звітність

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму, подання - за потреби:

PD801101 Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення найменування суб’єкта та коду ЄДРПОУ по рядках 1.1 та 2.1 у формах:

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

  1. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для рядків Інші:

  • у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 та у графі 4 з даними графи 6 S3000109, створеної в попередньому періоді:

S3000109 Фінансовий план

  • у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 за аналогічний період минулого року та у графі 5 з даними графи 6 S3000109 в періоді Рік та графами 7 - 10 у відповідних кварталах, створеної в попередньому періоді:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

  1. Скасовано контролі по графам 3 та 4 з попереднім звітним періодом для Органів управління, в яких відбулися зміни (зменшення кількості підпорядкованих підприємств, ліквідація, реорганізація тощо):

S3000109 Фінансовий план

  1. Додано контроль на правильність значення дати у графі 5, залежно від звітного періоду, за умови, якщо графа 4 містить значення «так»:

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління