Оновлення 01.02.010

26.05.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.010

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Налаштовано відбір документів, що мають статус Відправлено контрагенту, за допомогою панелі Фільтр. Також, налаштовано роботу фільтра панелі інструментів при відборі документів за певний місяць.

Шаблони первинних документів

Розширено можливість роботи з полями графічного відображення підписів та печаток на документах. У Конструкторі шаблонів для шаблонів первинних документів додано нові налаштування.

У області Структура шаблона додано команду Додати графічне поле. На виконання команди у список полів шаблона (блок Користувацькі зображення) додається нове графічне поле IMGFIELD<номер поля>. Для поля налаштовуються властивості:

 • Тип – тип графічного відображення, яке буде знаходитися у полі: Підпис або Печатка;

 • Сторона – обирається сторона, графічне відображення підпису/печатки якої буде знаходитися у полі: Відправник або Отримувач (для багатостороннього обміну значення обирається з фіксованого списку, у відповідності до кількості сторін обміну: Відправник, Отримувач 1, … Отримувач n);

 • Номер підпису – номер підпису сторони, графічне відображення якого буде знаходитися у полі (вводиться значення від 1 до 10).

У первинному документі зображення підписів/печаток будуть відображатися згідно з налаштуваннями графічних полів.

Реєстр документів довільних форматів

Реалізовано можливість заповнення теми та короткого змісту листа при відправленні файлів. На виконання команди Відправити після вибору адресата, відкривається вікно Дані листа, в якому в однойменних полях вказується тема та короткий зміст листа. Якщо поля не заповнено, за замовчуванням виводяться значення «Електронний документ FREDO».

Інформація про одержувача, тема та зміст відправленого листа відображаються на вкладці Відправлено.

Вказані значення теми та змісту листа також відображаються у вхідній пошті отримувача.

Адміністрування

Сертифікати

Реалізовано автоматичне визначення типу сертифікатів, виданих на основі ID-картки, у випадку, коли в сертифікаті явно не вказано його тип.

При завантаженні у програму, якщо сертифікат містить дані про ПІБ власника, за замовчуванням встановлюється тип «Директор», якщо ПІБ відсутні – тип «Печатка».

Додано можливість змінювати тип сертифікатів, що видані на основі ID-картки, у розділі Встановлені сертифікати за допомогою команди головного меню Сервіс – Змінити тип сертифіката.

Електронна пошта

Відкориговано процедуру перевірки правильності налаштування параметрів підключення до сервера вихідної пошти, що здійснюється по натисканню кнопки Перевірити з’єднання.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 2. На виконання наказу Міністерства фінансів Українивід 05.05.2020 року № 191 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідники:

 • Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

 • Класифікація доходів бюджету.

 1. Згідно з Законом України від 14.01.2020 року № 436-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та Законом України від 13.04.2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» доповнено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання – за потреби:

J1391501 Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

J1491501 Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

F1391501 Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

F1491501 Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку.

ФСС України

Зміни:

Додано можливість вказувати причину непрацездатності 11 – «Ізоляція від COVID-19»:

C1100101 Заява-розрахунок

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Для форми:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

 • відкориговано виконання перевірки значень графи 3 для ЄДРПОУ із переліку виключень для періодів, починаючи із І Кварталу 2020 року;

 • відкориговано контролі для графи 7 форми із графою 5 Фінансового плану S3000109.

 1. Відкориговано контроль на наявність Супровідного листа:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 2 – 4 у розділах Витрати на оплату праці та Середньомісячні витрати на оплату праці керівника для форми, створеної у періодах, починаючи з І Кварталу 2020 року:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

 1. Додано інформаційні повідомлення щодо переносу даних із відповідних статистичних форм S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) та S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) при першому відкритті форм:

UOP31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

UOP31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 1. Реалізовано контроль графи 2 таблиці 6 розділу 1 на рівність графі 4 таблиці 6 форми UOP00309 відповідного періоду минулого року:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

 1. Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з відповідними формами Єдиного вікна S0100113, S0100213, S0100309, S0110012 для форм:

KM100113 Ф1. Баланс

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

2. Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з статистичною формою S0301011 у формах:

KM301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMM31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 1. Відкрито для редагування рядки по графам 3 та 4 у формах:

KM100113 Ф1. Баланс

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

KM110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

та рядки графи 1 розділу І та ІІ у формах:

KM301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMM31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)