Оновлення 01.02.006

06.04.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.006

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

1. Для головних документів звітів ЄСВ Додаток 4 та Додаток 7 реалізовано можливість друку головного документа, додатків та квитанцій. У вікні Друк додано опцію Друкувати квитанцію.

2. Додано нові контролі до таблиць:

Додаток 4 (J3000412):

  • Таблиця 2 (J3040212);

  • Таблиця 3 (J3040312);

  • Таблиця 4 (J3040412, F3040412);

  • Таблиця 6 (J3040612, F3040612).

Реєстр первинних документів

1. Реалізовано новий функціонал Створити – Універсальний документ.

Функціонал призначений для створення, підписання ЕП та відправки контрагентам документа із вкладеннями різних форматів, з можливістю вказати номер та суму документа, а також налаштувати маршрут відправки документа для багатостороннього обміну.

Створення документа з вкладеннями доступне по команді головного меню Файл - Створити - Універсальний документ та кнопці на панелі інструментів.

Функція надає можливості:

створити документ та заповнити поля:

 • Найменування документа у реєстрі – вводиться з клавіатури, введена назва відображається у колонці Найменування таблиці Реєстру первинних документів, поле може залишатися пустим, у такому випадку у таблиці реєструвідображатиметься назва «Універсальний документ».

 • Отримувач - контрагент-отримувач документа;

Дата - дата документа (за замовчуванням, встановлюється поточна дата);

Номер - номер документа із вкладеннями;

Сума - сума документа;

 • ПІБ підписанта – значення обирається з довідника Відповідальні особи;

завантажити вкладення у форматах txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpeg, jpg; завантаження здійснюється безпосередньо у вікні відкритого документа та на вкладці Вкладення;

переглянути вкладення на екрані, обравши потрібний файл у вікні відкритого документа, якщо вкладення неможливо відобразити, виводиться відповідне повідомлення з кнопками Зберегти та Відкрити, по натисканню яких файл вкладення зберігається у обраному каталозі або відкривається у відповідному додатку;

зберегти, відкрити, видалити додані файли за допомогою вкладки Вкладення;

налаштувати маршрут документа - визначити кількість та порядок отримувачів;

підписати документ із вкладеннями ЕП та відправити його згідно з визначеним маршрутом, документ надсилається отримувачам у визначеному порядку, відправка документа далі за маршрутом здійснюється автоматично у момент його погодження отримувачем;

імпортувати та/або експортувати документ із вкладеннями.

2. Для зручності користувачів у таблиці Реєстру первинних документів внесено зміни:

 • змінено назву поля ПДВ на Заг. сума ПДВ.

 • додано нові поля:

 • Обсяг (ставка 20%)

 • Обсяг (код ставки 7%)

 • Обсяг (код ставки 901)

 • Обсяг (код ставки 902)

 • Обсяг (код ставки 903)

 • ПДВ 7%

 • ПДВ 20%

За замовчуванням, поля приховані. Щоб відобразити/приховати поля, скористайтеся Конфігуратором таблиці, натиснувши на панелі інструментів кнопку .

Реалізовано експорт нових полів у форматі Excel.

3. Налаштовано відбір документів за допомогою фільтру панелі інструментів за значеннями колонок таблиці, що містять дати. Також, налаштовано відбір документів при одночасному застосуванні фільтра панелі інструментів за значеннями колонок ЄДРПОУ та Дата експорту.

4. Для Податкових накладних, переміщених до архіву, налаштовано відображення статусу після отримання квитанцій про погодження від контрагента.

5. В меню Файл змінена назва опції з «Підтвердити обрані документи» на «Погодити обрані документи». Також у вікні відкритого документа змінена назва кнопки з «Підтвердити» на «Погодити».

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізовано механізм формування імен файлів при збереженні сертифікатів на диск. Реалізовано додавання 3-х останніх символів серійного номера до назви кожного файлу сертифіката, що зберігається.

Журнал подій

 1. Додано опцію Збереження параметрів системи. Якщо опцію встановлено, у журналі зберігається інформація про змінення налаштувань у розділах: Адміністрування – Параметри системи – Налаштування проксі та Адміністрування – Параметри системи – Електронна пошта.

 2. Реалізовано можливість збереження інформації про подію Прийом пошти.

Користувачі

Реалізована можливість вносити апостроф в логін та ПІБ користувача.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено довідник Марки акцизного податку. Довідник підключено у формах «Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314301, F1314301), «Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314401, F 1314401).
 2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 березня 2020 року № 124 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету.
 3. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 16.03.2020 р.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання – за потреби:

J1316601 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316601 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

Форми створюються у розділі Реєстр звітів – Створити – ­Державна податкова служба – РРО. Підписання форм здійснюється комплектом підписів РРО.

Зміни:

 1. Оновлено електронні формати форм:

J1314301 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314401 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314301 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314401 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

 1. Оновлено контролі у формах:

J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Державна казначейська служба

Нові форми:

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV43 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD143 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD43 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S43 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z43 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS43 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDB43 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09024 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10024 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11024 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD15024 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD16024 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD17024 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FKD19024 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD20024 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD21S24 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD21Z24 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22024 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FKD23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23S42 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23Z42 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24S24 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD24Z24 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25024 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FKD26024 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD27024 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV4_3D24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D024 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZKSPZ22 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG22 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZV2D024 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_324 Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S24 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z24 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4124 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4224 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4324 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S24 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z24 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM43 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM143 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM43 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM43 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM43 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S43 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z43 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB43 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS43 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ43 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM19024 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23S42 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23Z42 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FV4_3M24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M024 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій

FVR7MS24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ24 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_324 Зведена Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S24 Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z24 Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4324 Зведена Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S24 Зведена Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z24 Зведена Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M024 Зведена Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4124 Зведена Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4224 Зведена Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FINB0008 Форма №1-дс Баланс

FINR0008 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

Оновлено механізм створення форм у періоді І Квартал 2020 р.:

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2508 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2608 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2708 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І – IV Квартал:

S1921205 1-держзамовлення. Звіт про виконання державного замовлення

Зміни:

S03010111-ПВ. Звіт з праці (місячна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нова форма:

Додано нову форму початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – щоквартально, Рік:

SD300302 Додаток 3

Зміни:

 1. До контролю графи 6, додано умову: графа 2=1:

SD300301 Додаток 3

 1. Оновлено контроль значення рядка 4100 графи 7 Форми №4 на рівність значенню рядка 2350 або 2355 графи 3 Форми №2 – за наявності у пакеті форми SS110012 контроль не виконується:

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Реалізовано можливість експорту в форматі Excel для форми:

EV106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

K2KD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD143 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD43 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S43 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z43 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS43 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10024 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD15024 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD16024 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD19024 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD20024 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD21S24 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD21Z24 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22024 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KKD23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24S24 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD24Z24 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD26024 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ№

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

KINB0008 Форма №1-дс Баланс

KINR0008 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

Оновлено механізм створення форм у періоді І Квартал 2020 р.:

MK881004 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, (інші міністерства)

F4_3IM43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F41DEP43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F7KDZM43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

F42VAL43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

FDMIN231 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Зміни:

Оновлено механізм створення форми у поточному звітному періоді:

FOZ24D04 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD143 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD43 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S43 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z43 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS43 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09024 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10024 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD15024 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD16024 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD17024 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PKD19024 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD20024 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD21S24 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD21Z24 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22024 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PKD23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24S24 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD24Z24 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD26024 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

PINB0008 Форма №1-дс Баланс

PINR0008 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Реалізовано можливість перенесення даних через додаткову програму обробки у формах:

MFZVIT04 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

із форми MFPASP04 за допомогою команди Програми – Перенести планові показники з MFPASP04;

MFZVIM03 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

із форми MFPASM03за допомогою команди Програми – Перенести планові показники з MFPASM03.

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FZNDR025 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

U2UKD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD43 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL43 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD43 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL43 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD43 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD43 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS43 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ43 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

Доопрацьовано створення форм у періоді І Квартал:

U3_107 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000215 Додаток Б форма 4 - наука

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

 1. Реалізовано перенесення даних в графу 3 рядків 8001 – 8005, 8021 – 8025 із періоду попередній Рік із графи 6:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

 1. Реалізовано розрахунок у графі 6 з одним десятковим знаком:

UOP03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

Для рядка 150 граф 3 – 6 реалізовані нові інформаційні контролі :

KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства