Оновлення 01.02.005

16.03.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.005

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Відкориговано відображення статусу від’ємної РК, що була відправлена контрагенту після реєстрації у ЄРПН, у випадку, якщо контрагент вже отримав таку РК із ЄРПН.

Довідники

Співробітники

У довіднику Співробітники додані розділи Пайовики та Інші.

Адміністрування

Журнал подій

Додано фільтр відображення подій по датах у розділі Журнал. За допомогою фільтра можливо відібрати події, обравши певний період часу: За період або На дату. За замовчуванням, у фільтрі встановлено відображення подій на поточну дату.

Резервне копіювання

Налаштовано збереження заданої кількості резервних копій залежно від типу: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF), при використанні параметра Зберігати тільки … у розділі Адміністрування - Параметри системи - Резервне копіювання.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 30 від 29.01.2020 р. «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» додано нові форми, подання - за потреби:

J1300405 Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

J1400405 Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

J1301704 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

J1401704 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

J1310108 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

F1300405 Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

F1400405 Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

F1301704 Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

F1401704 Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

F1310108 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги і довідки у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (J1310108, F1310108) доступна у розділі Реєстр звітів.

2. Додано нові форми:

J1402201 Повідомлення

F1402201 Повідомлення

Повідомлення може надходити при порушенні термінів розгляду комісією ДПС документів: «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J1314901, F1314901) або «Скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J1313203, F1313203).

Отримані повідомлення доступні у розділі Реєстр звітів.

Зміни:

1. Оновлено електронні формати форм:

J1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

ЄСВ

Зміни:

Додано нові контролі у таблицях Додатка 4:

J3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з проектом змін до наказу Міністерства фінансів України № 1407 від 24.12.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:

FAKTPR03 Акт придбання матеріальних цінностей

FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі

FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті

FMER0004 Мережа (місцевий бюджет)

FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRES0003 Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)

FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань

FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів

FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

FZNR0005 Заявка на видачу готівки

FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

S0100253Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100453Ф3к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0100463Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104054Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

Оновлено властивості форми:

S0100153Ф1. Консолідований баланс

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1. На виконання наказу Державної служби статистики України №259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

SS301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у пакеті PROZVI01 додано нові форми,початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально, Рік:

SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

1. Замінено на необов'язкові контролі по графам 5, 8, 11, 13 у формі:

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2. Змінено контроль графи 4 у формі:

SD300201 Додаток 2

якщо у періоді є форма SS104008, у якій заповнене хоча б одне із полів у рядках 4005, 4010, 4090, не виконується контроль на рівність графи 4 форми SD300201 даним форми S3000309 за минулий період.

3. Реалізовано заповнення графи 6 з одним знаком після коми у формі:

SM100305 Додаток.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України №259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

MOU31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1. Реалізовано обов'язкові контролі з формою MOU00309 для рядків 1.1, 1.2 граф 4, 7, 10, 13, 16, 19 у формі:

MOU04003 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України №259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

UOP31116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

1. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3 - 6 рядка 080

у пакеті KMDAGM01 для форми:

KMM30308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

у пакеті KMDAGV02 для форми:

KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3, 4, 14, 15 рядка 260 у формі:

KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності