Оновлення 01.02.004

27.02.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.004

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

1. Для зручності користувачів команду Заблокувати документ додано у пункт головного меню Правка та у контекстне меню. Команда доступна для від'ємних Розрахунків коригування, які були відправлені контрагенту-покупцю для здійснення реєстрації, за умови встановлення у документі ознаки Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем).

2. Доопрацьовано відображення значення колонки Сума без ПДВ таблиці розділу при виконанні автоматичної архівації Податкових накладних. Автоматична архівація налаштовується у розділі Адміністрування - Архівування документів, опція Архівування періодів.

Шаблони первинних документів

1. Розширено налаштування атрибутів шаблонів для багатостороннього обміну первинними документами. Додано опцію Багатосторонній документ, що дозволяє налаштувати необхідну кількість отримувачів для документів, у яких початково встановлений лише один отримувач. Опція за замовчуванням вимкнена.

Якщо опцію встановлено, стає доступним поле Кількість отримувачів, де можна зазначити від 1 до 5 учасників багатостороннього обміну. Опцію можливо встановити під час створення, копіювання або редагування шаблона, у вікнах Новий шаблон, Копіювання шаблона або Редагування шаблона.

2. Оптимізовано процес завантаження опублікованих шаблонів первинних документів із Глобального реєстру шаблонів.

Реєстр документів довільних форматів

Відкориговано алгоритм збереження документів з однаковими найменуваннями, що знаходяться у різних каталогах реєстру.

Адміністрування

Журнал подій

Реалізовано окреме збереження інформації про відновлення даних підприємства з резервної копії залежно від типу резервної копії: одного або обраних підприємств (ZBK) та резервної копії всієї бази (ZBF).

Довідники

Картка підприємства - Засновники

Відкориговано збереження значення поля Внесок.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2020 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

Довідник № 96/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 96/2 інших податкових пільг.

3. Оновлено ставки акцизного збору в довіднику кодів товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, що підключений до графи 2 форми J0295107 Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених п.п. 213.1.9, 213.1.12 п. 213.1 ПКУ).

4. ДПСУ оновлено перелік кодів ризикових товарів згідно УКТ ЗЕД для моніторингу ПН/РК (СМКОР). Згідно із оновленням внесено зміни у Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР), який використовується при контролі ПН/РК на наявність кодів УКТ ЗЕД, що підпадають під критерії оцінки ризиків СМКОР.

5. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування.

6. Оновлено довідник Країни.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Додано нові форми; подання - за потреби:

J1304602 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1304602 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

2. Додано нові форми:

J1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404602 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

Отримані форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне). Форми надходять у відповідь на Заяву щодо ліцензії на право зберігання пального (J1304602, F1304602).

Зміни:

1. Оновлено контролі у формах:

J1201010 Податкова накладна

F1201010 Податкова накладна

2. Оновлено файл xsd. Збільшено кількість рядків до 99999 у табличній частині форм:

J0103803 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138103 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Державна казначейська служба

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

F2MVAL23 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MD23 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM23 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1MD23 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM23 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD23 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM23 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD23 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MD123 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_3MM23 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MM123 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_4MD23 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1S23 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMZ23 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS23 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1Z23 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S23 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (із змінами) у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - I - IV квартали, Рік:

SS100152 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100252 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100452 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104053 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

У IV кварталі в ярлику PROZVI01 та формі S3000309 у контроль на обов’язкову наявність форм у пакеті додано форми:

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300301 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Реалізовано нове поле Пояснювальна записка з можливістю додавання файлів формату: doc, docx, xls, xlsx, pdf. Поле обов’язкове для заповнення:

EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

K7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MD1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1S23 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано автоматичний розрахунок та контролі для граф 1, 2 рядка 3070 у формі:

MOU31115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. У періоді «Рік 2019» переведено у необов'язкові контролі для рядків граф 2 - 3 таблиці 6:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Для форми:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

доопрацьовано перенесення даних у IV кварталі із форми UOP00109 у таблицю 6 розділ 8 Джерела капітальних інвестицій;

для графи 3 по рядках 8000 - 8025 реалізовано перевірку даних із графою 6 за аналогічний період минулого року даної форми (UOP00307 - для періоду рік 2019).

ДПС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

FS41MD23 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD23 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD23 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD23 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7MDZ23 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS23 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z23 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами