Оновлення 01.02.002

07.02.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.002

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Оновлено сертифікат для зашифрування звітності на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

 ФОРМИ

 Державна податкова служба

 Зміни:

 Реалізовано перенесення даних через додаткову програму обробки для форм (суб’єкти господарювання державного сектору економіки):

 J0903203 Форма №1-дс Баланс

 J0903303 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

 J0903403 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

 J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

 J0903602 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

 Перенесення даних здійснюється з відповідних форм FINB0007, FINR0007, FING0007, FINV0007, FINP0007.

 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

 Звітність державних підприємств

 Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 Зміни:

 У довідник Періоди подання звітності додано І, ІІ, ІІІ, IV квартали для 2020, 2021 та 2022 років:

 FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів