Оновлення 01.01.030

09.01.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.030

Пам’ятка адміністратора

У поточному оновленні буде здійснено підготовку до переходу на нову версію FREDO, що реалізована з використанням програмної платформи Microsoft .Net Framework 4.8 та пакета Microsoft Visual C++ 2017.

Під час встановлення оновлення буде виконано перевірку на наявність встановлених необхідних компонентів операційної системи (.Net Framework 4.8 та Visual C++ 2017).

У випадку, якщо хоча б один із цих компонентів відсутній, автоматично, з офіційних ресурсів Microsoft, буде виконано завантаження та встановлення компонента Microsoft.NetFramework 4.8,а також пакета Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable, який міститьVisual C++ 2017.

Для успішного встановлення компонентів необхідно забезпечити доступ до ресурсів Microsoft:

https: //aka.ms

https: //download.visualstudio.microsoft.com

Або ж виконати завантаження інсталяційних дистрибутивів Microsoft .Net Framework 4.8та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable у ручному режимі.

Зверніть увагу! Завантаження та встановлення Microsoft .Net Framework 4.8 може тривати деякий час.

Для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідне встановлення х86 та х64 версії Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable.

При відсутності у користувача необхідних прав на встановлення додаткових компонентів або увімкненого контролю облікових записів користувачів (UAC), операційною системою буде виконано запит на підвищення привілеїв для продовження інсталяції.

УВАГА! Для застосування встановлених компонентів та подальшої успішної роботи необхідно виконати перезавантаження системи.

Після завершення оновлення файли для встановленняMicrosoft .Net Framework 4.8 та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable будуть знаходитись у папці Install/Redist кореневого каталогу програми FREDO.

При використанні мережевого варіанту роботи, для клієнтських станцій, завантаження інсталяційних файлів Microsoft .Net Framework 4.8 та Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable буде здійснюватися з папки Install/Redist каталогу серверної частини, з подальшим виконанням встановлення.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Згідно з Законом №294-IX від 14.11.2019 р.про «Про Державний бюджет України на 2020 р.», оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2020 - 4723 грн) та максимальних (з 01.01.2020 - 70845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2020 року:

Додаток 4:

1) Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

2) Таблиця 8 (J3040812);

3) Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

1) Таблиця 1 (F3050112);

2) Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.01.2020 р.

Реєстр первинних документів

Доопрацьовано вибір контрагента у вікні довідника Контрагенти при налаштуванні фільтрації документів за допомогою панелі Фільтр.

Шаблони первинних документів

Оптимізовано процес завантаження шаблонів первинних документів із Глобального реєстру шаблонів при отриманні первинних документів, що створені на основі опублікованих шаблонів.

Облік акцизного податку

Відкориговано автоматичну нумерацію документів при виконанні групового копіювання акцизних документів.

Реєстр акцизних документів (пальне)

1. У таблиці модуля додано колонку Початок звітної доби. У колонці відображається інформація з відповідної графи Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (J0210401).

Відобразити або приховати колонки таблиці можна за допомогою кнопки Конфігуратор таблиці на панелі інструментів.

2. Відкориговано збереження значення поля Дата АН/Номер АН при виконанні команди головного меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel.

При збереженні значення поля Дата АН/Номер АН у файлі Excel в якості роздільника використовується символ «крапка».

Довідки державних органів

Стан розрахунків з бюджетом

1. Додано новий розділ Стан розрахунків з бюджетом.

Розділ Стан розрахунків з бюджетом надає можливість отримати відомості щодо стану рахунків підприємства із сплати податків, зборів та інших платежів.

При першому відкритті розділ не містить інформації. Для звірки розрахунків оберіть рік, за який необхідно отримати інформацію, та натисніть кнопку Оновити дані. Підтвердіть відправку запиту за допомогою будь-якого доступного сертифіката.

У розділі будуть відображені дані станом на момент запиту, що містять інформацію по кожному виду платежу. Дані щодо певного виду платежу відображаються у окремому рядку.

За допомогою панелі фільтрів можливо відібрати отриману інформацію за назвою ОДПС та/або видом платежу.

2. Додано функцію експорту даних у форматі Excel. Експорт виконується по команді головного меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel.

У файл Excel експортуються дані, що відображені у таблиці модуля (з урахуванням обраних фільтрів) на момент виконання експорту.

3. Додано функцію друку даних про стан розрахунків з бюджетом. Друк виконується по команді головного меню Файл - Друк реєстру.

На виконання команди можливо роздрукувати дані, що відображені у таблиці модуля (з урахуванням обраних фільтрів) на момент виконання команди.

4. Реалізовано можливість змінювати ширину колонок таблиці модуля.

Додано можливість копіювати виділений текст за допомогою комбінації клавіш <Ctrl+C>.

Адміністрування

Журнал подій

Додано збереження інформації про очищення (форматування) захищеного носія. Очищення захищеного носія виконується по команді меню Файл - Захищений носій (Token) - Цілковите очищення у розділі Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати.

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Відкориговано автоматичне заповнення юридичної адреси підприємства при формуванні заявок на нові сертифікати, у випадку, якщо у розділі Картка підприємства - Адреси вказано декілька адрес.

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Додатково додано поле Міжнародний код ідентифікації юридичної особи (LEI). Поле необов'язкове для заповнення.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України№ 859 від 02.10.2015 р. «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції Наказу № 177 від 25.04.2019 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.:

F0100111 (ФОП) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0111211 Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0111411 Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0111611 Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи з фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку

F0100211 (ФО) Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0121211 Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121411 Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121611 Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи з фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку

У складі пакетів (F0100111, F0100211) реалізовано можливість подання сканкопій документів

F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

2. Реалізовано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:

F1317401 ЗАЯВА на одержання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

3. Додані нові версії форм, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - за потреби:

J1312303 ТАБЛИЦЯ даних платника податку на додану вартість

J1312604 ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

J1313203 СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313303 ЗАЯВА про відкликання скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1412306 РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1412601 РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

J1413203 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413304 РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1312303 ТАБЛИЦЯ даних платника податку на додану вартість

F1312604 ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

F1313203 СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313303 ЗАЯВА про відкликання скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1412306 РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1412601 РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

F1413203 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413304 РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

Зміни:

1. Доопрацьовано контролі при заповненні заявки, що змінює умову оподаткування:

J0210901 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

F0210901 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

J0209901 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F0209901 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

2. Для форм:

J1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

F1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

реалізовано можливість подання сканкопій документів:

J1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3. Оновлено форми:

J1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

4. Оновлено файл xsd (встановлено максимальну кількість рядків 99999) для форм:

J1201010 Податкова накладна

J1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010 Податкова накладна

F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

Інша звітність

Нова форма:

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», додано нову форму, початок дії - 01.01.2018 р.:

PD030305 Відомість на виплату готівки

Державна служба статистики

Нові форми:

1. Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - Рік:

S13002011-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування

S270261110-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

S16003132-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S27022122-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S270251321-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S270231324. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S27031126-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

2. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно:

S04045112К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 1084 від 15.11.2019 р. «Деякі питання управління Міністерством енергетики та захисту довкілля об’єктами державної власності» створено новий розділ Мінекоенерго, у розділі додано нові форми:

1. Початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV602303 Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)

EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики та захисту довкілля України

EV000003 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000503 Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1)

EV000603 Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий капітал (р.1410 ф.1)

EV000803 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001203 Додаток №10. Розшифровка Доходи майбутніх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)

EV001503 Додаток №11. Довідка про погашення заборгованості з pегpесних позовів та одноразової допомоги

EV001703 Додаток №12. Розшифровка Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)

EV001803 Додаток №13. Розшифровка Iншi довгостpоковi зобов'язання (p. 1515 ф. 1)

EV002303 Додаток №15. Розшифровка Про прострочену заборгованість із заробітної плати

EV002403 Додаток №16. Розшифровка Інша поточна дебіторська заборгованість (p. 1155 ф.1)

EV002503 Додаток №17. Розшифровка Iншi поточні зобов'язання (р. 1690 ф.1)

EV002603 Додаток №18. Розшифровка Iншi оборотнi активи (p.1190 ф.1)

EV003603 Додаток №20. Розшифровка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EV004003 Додаток №21. Розшифровка Адмiнiстpативнi Витрати (p. 2130 ф.2 )

EV004103 Додаток №22. Розшифровка Витрати на збут (p. 2150 ф.2)

EV005403 Додаток №24. Інформація про підприємство

EV005603 Додаток №23. Розшифровка Доходи i Витрати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 )

EV005903 Додаток №28. Довідка щодо споживання електроенергії та розрахунків за неї

EV006103 Додаток №32. Довідка щодо переробки рядового вугілля на збагачувальних фабриках

EV006203 Додаток №33. Довідка щодо реалізації електроенергії та розрахунків за неї

EV006303 Додаток №34. Довідка щодо банків, якi обслуговують зарплатнi проекти

EV500003 Додаток №35. Баланс рядового вугілля

EV501003 Додаток №36. Баланс готової вугільної продукції

EV502203 Додаток №38. Довідка щодо закупки покупного вугілля

EV502303 Додаток №39. Довідка щодо реалізації покупного вугілля

EV602003 Додаток №40. Розшифровка «Кредиторська заборгованість за паливо»

EV606003 Додаток №31. Розшифровка Iншi опеpацiйнi Витрати (p. 2520 ф.2)

EVB05803 Додаток №27. Розшифровка Цільове фінансування

EVB06003 Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів

EVE05803 Додаток №26. Розшифровка Цільове фінансування

EVE06003 Додаток №29. Довідка щодо використання бюджетних коштів

EV100114 Ф1. Баланс

EV100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

EV100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

EV100506 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

EV100525 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

EV100604 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

EV104009 Ф4. Звіт про власний капітал

EV105008 Ф5. Примітки до річної звітності

EV110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV000103 Додаток №2. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість

EV000203 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000403 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV001003 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV002003 Додаток №14. Розшифровка Оплата пpацi

EV003303 Додаток №19. Довідка про фактичне отримання та використання грошових коштів

EV005703 Додаток №25. Довідка щодо обслуговуючих банків та отримання кредитних ресурсів

EV502103 Додаток №37. Розшифровка Баланс готової вугільної продукції (р. 32 ф 5010)

2. Початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV026702 Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV026752 Додаток № 1 Розшифровка рядків 18 та 19 рядка № 10-п

EV026802 Додаток № 2 Розшифровка рядка 07 «Витрати на оплату пpацi» форми № 10-п

EV026852 Додаток № 3 Розшифровка рядка 10 «Iншi Витрати» форми № 10-п

EV026902 Додаток № 4 Розшифровка рядка 12 «Адмiнiстpативнi Витрати» форми № 10-п

EV026952 Додаток № 5 Розшифровка рядка 13 «Витрати на збут» форми № 10-п

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

K2KD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD142 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD42 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S42 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z42 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS42 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09023 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD11023 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12023 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

KRD13023 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KRD14023 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KRD15023 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD16023 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD17023 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KRD18023 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD21S23 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD21Z23 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KRD23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24S23 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD24Z23 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25023 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0007 Форма №1-дс Баланс

KING0007 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0007 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0007 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0007 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:

KDODVL08 Довідка про операції в іноземній валюті

3. Додано нову форму, початок дії - з 01.10.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MK918004 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

Зміни:

1. Внесено зміни по графі 4:

MK918003 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

2. У формі:

MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

- додано новий рядок по субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість»;

- додано розрахунок для рядків 1010, 1011, 1012 по графам 5, 6, 7;

- змінено розрахунок по графам 6, 7 для субрахунків 121 - 127 рядка 1000 та субрахунків 101 - 117 рядка 1010.

3. Внесено зміни у формах:

MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

4. Відкориговано заповнення поля Середня кількість працівників:

MK911012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

P2KD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD42 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD142 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P7KD1S42 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z42 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS42 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09023 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10023 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12023 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

PRD13023 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

PRD14023 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

PRD15023 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD16023 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD17023 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PRD18023 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD21S23 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD21Z23 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S23 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD24Z23 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25023 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PINB0007 Форма №1-дс Баланс

PING0007 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0007 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0007 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0007 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

PRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

F2KDMN42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, (інші міністерства)

F41DEP42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD23MZ1 Додаток 23 (заг. ф.) (держ .бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Зміни:

FOZ24D04 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

U2UKD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD42 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL42 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD42 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL42 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD42 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD42 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS42 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ42 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR024 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково-дослідних роботах

U3_107 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000215 Додаток Б форма 4 - наука

Зміни:

Оновлено форму для періоду рік 2019:

US702113 Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

FS2KD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43D142 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FS43KD42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD42 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1S42 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z42 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS42 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD21S23 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD21Z23 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S23 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD24Z23 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSFINB07 Форма №1-дс Баланс

FSFING07 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINP07 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FSFINR07 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINV07 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FSRD1023 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1123 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1223 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FSRD1323 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1423 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

FSRD1523 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1623 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1723 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FSRD1823 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD1923 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSRD2223 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FSRD2523 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FSRD2623 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2723 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FSUFR007 Управлінська форма 3

Зміни:

Оновлено форму для періоду рік 2019:

FSDKRR02 Довідка про курсову різницю

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік, термін подання - до 22.01.2020:

KMDABR02 Ярлик до пакета звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KM301113 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMR2KD37 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR2KM37 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D37 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M37 $KTVK, Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D37 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M37 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D37 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M37 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D37 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM43D139 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM43M139 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KMR7DZ38 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS38 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBZ38 Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBS38 Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ38 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS38 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBZ38 Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBS38 Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z39 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S39 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71Z39 Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S39 Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z39 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S39 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD09021 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10021 Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11021 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12021 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.

KMD12221 (варіант 2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.

KMD13021 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

KMD14021 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

KMD15021 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD16021 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD17021 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KMD18021 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD19021 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD20021 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KMD21Z21 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD21S21 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22021 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KMD23Z21 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD23S21 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23Z21 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM23S21 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24Z21 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD24S21 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD25021 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD26021 Додаток 26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KMD27021 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

KMFB0004 Форма №1-дс Баланс

KMFR0004 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0004 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0004 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0004 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності