Оновлення 01.01.028

17.12.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.028

 До уваги користувачів!

 Починаючи з версії 01.01.028, розробник припиняє випуск оновлень програми FREDO для операційних систем Windows, що не відповідають оновленням системи безпеки та не отримують технічні виправлення від Microsoft.

 Користувачі, які працюють з такими операційними системами, більше не зможуть здійснювати оновлення програми FREDO ані у автоматичному, ані у ручному режимах. Також, на цих операційних системах буде недоступне встановлення програми з дистрибутиву версії 01.01.028 та вище.

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Звітність

 Реєстр первинних документів

 У довіднику Ярлик додано поле для детального опису призначення ярлика. Опис може містити не більше 200 символів.

 Додати ярлик можна по команді головного меню Правка - Додати ярлик, або командіконтекстного меню Додати ярлик.

 Адміністрування

 Сертифікати

 Доопрацьовано автоматичне встановлення курсору у поле Пароль носія вікна Підпис при підписанні документів з використанням захищених носіїв.

 Довідники

 Картка підприємства

 На вкладці Адреси відкориговано автоматичне збереження повної адреси підприємства при редагуванні окремих параметрів адреси.

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 2. Оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

 3. Оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 ФОРМИ

 Державна податкова служба

 Нові форми:

 1. Додано нові форми, подання - за потреби:

 J1312102 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

 J1314803 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

 F1314803 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

 2. Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2019:

 J1400803 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

 F1400803 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

 Зміни:

 1. Оновлено файл xsd у формі:

 J1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво

 2. Оновлено електронні формати:

 J1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

 F1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

 3. Відкориговано контролі у формах:

 J1203201 Акцизна накладна форми «П»

 F1203201 Акцизна накладна форми «П»

 Державна служба статистики

 Нові форми:

 1. Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2019, період подання - Рік:

 S02101121-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 2. Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019, період подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:

 S07005521-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

 S07006121-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

 Державна казначейська служба

 Нові форми:

 1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020, період подання - Місяць:

 FRBZ0003 Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів

 FRFZ0003 Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів

 2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019, період подання - Рік:

 F2KM42 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 F43KM142 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 F4_1KM42 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 F4_2KM42 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 F4_3KM42 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 F7KM1S42 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 F7KM1Z42 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 F7KMB42 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 F7KMS42 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 F7KMZ42 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FRM19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

 FRM23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

 FRM23S40 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

 FRM23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

 FRM23Z40 Додаток 23 (заг.ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

 FV4_3M42 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 FV71MS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FV71MZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FVR2M042 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 FVR41M42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FVR42M42 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FVR43M42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організації)

 FVR7MS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FVR7MZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FZM4_342 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 FZM71S42 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FZM71Z42 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FZMR4342 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 FZMR7S42 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FZMR7Z42 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FZV2M042 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 FZVM4142 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FZVM4242 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FMDOV208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

 FMDOV418 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FMDOV428 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FMDV4314 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

 FMDV4315 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 FMDV7S14 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

 FMDV7S15 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 FMDV7Z14 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

 FMDV7Z15 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 F2KD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 F2KDV42 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 F4_1KD42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 F4_2KD42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 F4_3KD42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 F4_4KD42 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 F43KD142 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 F7KD1S42 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 F7KD1Z42 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 F7KDB42 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 F7KDS42 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 F7KDZ42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FRD09023 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

 FRD10023 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

 FRD11023 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

 FRD12023 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

 FRD12024 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

 FRD13023 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

 FRD14023 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

 FRD15023 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

 FRD16023 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

 FRD17023 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

 FRD18023 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

 FRD19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

 FRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

 FRD21S23 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

 FRD21Z23 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

 FRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

 FRD23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

 FRD23S40 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

 FRD23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

 FRD23Z40 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

 FRD24S23 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

 FRD24Z23 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

 FRD25023 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

 FRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

 FRD27023 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

 FV4_3D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 FV71DS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FV71DZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FVR2D042 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 FVR41D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FVR42D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FVR43D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій

 FVR7DS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FVR7DZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FZV2D042 Зведена. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 FZV4_342 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 FZV71S42 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FZV71Z42 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

 FZVR4142 Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FZVR4242 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FZVR4342 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 FZVR7S42 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FZVR7Z42 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 FDOV2008 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

 FDOV4108 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

 FDOV4208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 FDOV4308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

 FDOV4318 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

 FDOV4408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 FDOV70S8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

 FDOV70Z8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

 FDOV71S8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 FDOV71Z8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

 3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019, період подання - Рік:

 FINB0007 Форма №1-дс Баланс

 FINR0007 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

 FING0007 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

 FINV0007 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

 4. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» додано нову форму, початок дії - з 01.11.2019, період подання - Рік:

 FINP0007 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

 Зміни:

 FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

 FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

 FREM2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

 FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FREM4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FREM7S05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (спец.)

 FREM7Z05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (заг. ф.)

 FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

 FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

 FRES2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

 FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 Інша звітність

 Зміни:

 Додано динамічні блоки в частині надання інформації по засновникам-юридичним особам:

 PD300002 Форма №1-ОПП

 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

 Міністерство соціальної політики України

 Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 Нові форми:

 Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019, період подання - Рік:

 PRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

 PRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

 PRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

 Міністерство фінансів України

 Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

 Зміни:

 Відповідно до наказу Міністерства фінансів Українивід 21.12.2018 №1083 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098» у властивостях бланку змінено дату початку дії форми - 18.01.2019:

 MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми

 НААН

 Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 Нова форма:

 Початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - Рік:

 N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА