Оновлення 01.01.026

15.11.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.026

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано механізм видалення рядків та позиціонування курсору на вкладці звіту «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) за умови встановлення фільтру по полю ОД та наступного сортування по полю ІПН.

Реєстр первинних документів

На панелі інструментів вікна Створення звіту додано поле для пошуку шаблона документа. Вікно відкривається на виконання команди Створити - Первинний документ. У полі можливо здійснювати пошук як за значеннями, що містяться у таблиці (код документа, найменування документа та дата модифікації), так і за назвою групи, до якої належить шаблон первинного документа.

Адміністрування

Параметри системи

На вкладці Документообіг у групу налаштувань Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату додана опція:

- ПН та Дод.2, АН та РК;

При включеній опції виконується перевірка відповідності вказаного у документах ПІБ відповідальної особи та ПІБ у сертифікаті для Податкової накладної, Додатку 2 до податкової накладної, Акцизної накладної та Розрахунку коригування до акцизної накладної.

Журнал подій

Додано збереження інформації про введення неправильного пароля до секретного ключа сертифіката, збереженого на диску або на захищеному носії.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Замінено код органу ліцензування 9999 на 9900 у зв’язку з переходом ДФС до ДПС у формах:

J1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. При встановленій відмітці у полі Новостворене форми PROZVI01 відновлено автоматичний розрахунок графи 2 Таблиці 6.1 у формі:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

2. Внесено зміни в алгоритм заповнення графи 6 форми:

SD300301 Додаток 3

3. Для графи 9 скасовано автоматичний розрахунок на основі даних форми SM101202 для періодів II - IV квартали:

SD300101 Додаток 1

4. Відкориговано контроль заповнення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі прострочена у випадку, якщо значення дорівнює рядку 1.1 графи 10 форми SM100305:

SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Додано поле Новостворене у формах:

MOU00309 Показники виконання фінансового плану

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 4 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

MOU00109 Фінансовий план

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 5 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

2. Додано рядок військовий збір. Внесені правки у вивантаження в Excel (з урахуванням рядка військовий збір) у формі:

MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Відкориговано назви графи 1 Таблиці 2 та графи 5 Таблиці 2 у формі:

UOP90502 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

2. Відкориговано розташування нумерації граф у формі:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства