Оновлення 01.01.023

16.10.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.023

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Користувацькі налаштування комплектів підписів

Додано новий модуль Користувацькі налаштування комплектів підписів.

У модулі користувачі можуть налаштовувати власні комплекти підписів для первинних документів.

У користувацьких комплектах підписів можливо визначити пріоритети комплектів підписів при підписанні первинних документів, забезпечити наявність підпису на документі тієї чи іншої посадової особи, визначити умови застосування комплекту підписів відповідно до внутрішніх положень підприємства.

На панелі ліворуч відображається список всіх створених налаштувань. Порядок налаштування у списку визначає його пріоритет. Чим вище знаходиться комплект підписів у списку, тим вищий пріоритет він має. За допомогою кнопок у нижній частині панелі можливо змінити пріоритет комплектів підписів (порядок у списку).

Праворуч містяться поля для налаштування комплектів підписів:

Найменування - назва створюваного налаштування комплекту підписів;

Налаштування діє для - із списку, що відкривається, обирається напрямок обробки первинних документів, для яких створюється комплект підписів (вхідні, вихідні або всі);

Перелік умов - містить перелік умов, при виконанні яких застосовується комплект підписів. Налаштування здійснюються за параметрами:

Контрагент - ЄДРПОУ контрагента, від якого отримано/якому призначено документ, значення обирається з довідника Контрагенти;

Тип документа - тип первинного документа (рахунок, акт, договір тощо);

Код документа - код документа, для якого застосовується комплект підписів;

Ярлик - значення ярлика, що встановлений для первинного документа;

Сума по документу - сума документа, при якій застосовується комплект підписів, у відповідних полях задається мінімальна та максимальна допустима сума документа.

У полях можливо обрати як одне значення, так і декілька значень одночасно.

Перелік підписантів - у області налаштовуються дані підписантів, які повинні підписувати документ згідно створюваного комплекту підписів:

обираються типи сертифікатів, якими здійснюється підписання документа;

вказуються ІПН та ПІБ підписантів, що обираються з довідника Співробітники або вводяться вручну.

Можливо редагувати та видаляти налаштовані комплекти підписів за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів та команд меню Правка.

На виконання команди Передати на підпис або Підписати для первинного документа перевірятиметься наявність налаштувань користувацьких комплектів підписів. Якщо відповідний користувацький комплект знайдено, підписання документа виконуватиметься саме цим комплектом підписів. Якщо первинний документ підпадає під налаштування кількох користувацьких комплектів підписів, буде застосовано комплект, що має найбільший пріоритет.

Користувацький комплект підписів застосовується при виконанні всіх зазначених умов. Якщо для певного документа не виконується хоча б одна з умов, застосовується інший користувацький комплект із списку налаштувань (якщо такий існує).

Якщо ж для первинного документа не знайдено жодного користувацького комплекту підписів (або не виконуються умови жодного з користувацьких комплектів), здійснюється підписання комплектом, що встановлений у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис - Первинні документи.

На кожному етапі підписання перевіряється відповідність особи, що підписує документ, підписанту, вказаному у комплекті підписів.

Реєстр первинних документів

Для ПН/РК, що мають статус «Реєстрація зупинена», додана функція Створити на основі - Створити Повідомлення про подання пояснень та копій документів СМКОР.

Адміністрування

Параметри системи - Підпис

Додано новий комплект підписів: Первинні документи, що за замовчуванням застосовується для всіх типів первинних документів, для яких не налаштовано комплект підписів у розділі Користувацькі налаштування комплектів підписів. Налаштування для комплекту підписів Первинні документи будуть встановлені автоматично.

Якщо у попередніх версіях програми були виконані налаштування комплектів підписів типів:

Первинні документи - Акти;

Первинні документи - Рахунки;

Первинні документи - Видаткові накладні;

Первинні документи - Інші

після встановлення оновлення ці налаштування будуть автоматично перенесені у розділ Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Шаблони первинних документів

Доопрацьовано автоматичне заповнення номера телефону з кодом міста із Картки підприємства при створенні первинного документа.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено Довідник податкових пільг. ДПСУ затверджені нові довідники пільг станом на 01.10.2019 року, а саме:

Довідник № 94/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 94/2 інших податкових пільг.

2. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 07.10.2019 р.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові бланки, подання за потреби з 01.10.2019 р. (І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік):

J0901107 Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства

J0901204 Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

Зміни:

Згідно з роз'ясненнями ДПС доопрацьовано контролі заповнення форм:

J0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

J0210601 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210701 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210301 Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210601 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210701 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Доопрацьовано попередження при заповненні поля № рядка основної довідки, який коригується/додається.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

До комплектів бланків Єдиний податок та Бюджет додано форми:

MK911012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

MK918003 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK918103 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Підключено довідник користувача Перелік підприємств, які включені до консолідованого звіту до Таблиці 6 Розділу 2 «Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану», граф 1, 2, у наступних формах:

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

S3000109 Фінансовий план

S3000309 Показники виконання фінансового плану

Реалізовано контролі по рядках 2030 та 3020.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

UOP00109 Фінансовий план

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

MOU00109 Фінансовий план

MOU00309 Показники виконання фінансового плану