Оновлення 01.01.019

05.09.2019

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.019

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу!

У зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» у розділах, підрозділах, довідниках програми назву Державна фіскальна служба (ДФС) замінено на Державна податкова служба (ДПС).

Звітність

Реєстр первинних документів

1.   Додано можливість додавати примітки документам. Додавання можливе через контекстне меню, а також через меню «Правка - Додати примітку».

2. Додано можливість створювати ярлики та призначати їх обраним документам. Для відображення ярлика у таблиці модуля додано поле Ярлик.

Найменування ярликів зберігаються у довіднику Ярлик, який заповнюється користувачем. При першому відкритті довідник не містить значень!

Призначення ярлика документу виконується по команді головного меню Правка - Додати ярлик, або командіконтекстного меню Додати ярлик.

Для призначення ярлика можливо обрати як один документ, так і кілька документів одночасно.

Реалізовано можливість відбору документів у таблиці модуля за їх ярликами.

Для пошуку документів за ярликами на панелі Фільтр додано поле Ярлик. Щоб здійснити відбір документів, у полі Ярлик оберіть найменування ярлика (чи кількох ярликів), за яким необхідно здійснити пошук. Натисніть кнопку Показати. У таблиці розділу будуть відображені документи, що мають обрані ярлики.

Видалення ярликів здійснюється на виконання команди головного меню Правка - Видалити ярлик, або по командіконтекстного меню Видалити ярлик.

Ярлики доступні лише для документів, що знаходяться у роботі. Для документів, що переміщені у архів, ярлики не зберігаються.

Реєстр звітів

Відкориговано вибір даних з довідника Співробітники при заповненні форми:

J0500105       Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Облік акцизного податку

1.   Для АН/РК реалізовано можливість обміну між філіями з однаковим ЄДРПОУ.

2.   Додано можливість налаштовувати відображення колонок таблиці Реєстру ліцензій (пальне) та Реєстру ліцензій (спирт етиловий).

На панелі інструментів додано відповідну кнопку. По натисканню кнопки відкривається вікно Конфігуратор таблиці, у якому встановіть/видаліть позначки біля назв відповідних колонок, щоб відобразити/приховати колонки таблиці.

Сертифікати

1.   Реалізовано автоматичне встановлення опції Використовувати захищений носій у вікні Підпис, якщо для сертифікатів, у реєстрі Встановлених сертифікатів, присутня відмітка у колонці Захищений носій.

2.   Доопрацьовано функцію пошуку секретного ключа у модулі Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати. Якщо обраний сертифікат зберігається на захищеному носії, пошук секретних ключів здійснюється лише на під'єднаних токенах.

Планувальник завдань

Відкориговано збереження зазначеної кількості останніх резервних копій при одночасному застосуванні опцій Зберігати тільки … останніх копій та Всі підприємства в базі даних.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2.   Внесено зміни у довідник КПКВ.

3.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» від 10.06.2019 № 242 оновлено довідники:

-     Код типу предмета операцій;

-     Код сторони операції;

-     Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих;

-     Код ознаки пов’язаності особи.

Довідники підключені у формі J0147105 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби додано нові версії бланків (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС), подання - за потреби:

J1300107       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400107       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1301303       Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1401303       Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1301403       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1401403       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1499102       Квитанція №1

J1499202       Квитанція №2

J1490902       Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1300107       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400107       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1301303       Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1401303       Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1301403       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1401403       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1499102       Квитанція №1

F1499202       Квитанція №2

F1490902       Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Форми доступні у модулях Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Довідку в СЕА ПДВ.

2.   Додано нові бланки, подання - за потреби:

J1302001      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

F1302001       Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

3.   Додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2016 р.; період подання - Рік.:

J0104705       Звіт про контрольовані операції

J0147105       Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147205       Інформація про пов'язаність осіб

Зміни:

1.   Відкориговано контролі при заповненні форм:

J1203201      Акцизна накладна форми «П»

F1203201     Акцизна накладна форми «П»

J1203301      Розрахунок коригування «П»

F1203301     Розрахунок коригування «П»

J1203401      Акцизна накладна форми «С»

F1203401     Акцизна накладна форми «С»

J1203501      Розрахунок коригування «С»

F1203501     Розрахунок коригування «С»

2.   У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби оновлено бланки (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС):

J1303101       Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201       Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303302       Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303401       Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

J1403101       Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1403401       Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

J1403301       Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

J1403201       Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

J1304301       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304501       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304601       Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

J1404301       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

J1404401       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1303101       Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201       Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303302       Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303401       Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1403101       Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1403401       Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

F1403301       Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

F1403201       Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

F1304301       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304501       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304601       Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1404301       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

F1404401       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

Інша звітність

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. №413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» додано нову форму, початок дії - з 12.07.2019 р.; подання - за потреби:

PD010221     Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І - IV квартали, Рік:

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1.   Реалізовано відображення 1-го числа місяця після закінчення кварталу у заголовку форми:

RK000001      Реєстр контрактів

2.   Відкориговано відображення значення графи Рік:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

3.   Встановлено періоди та терміни подання для І - IV кварталів у формах:

SS100309       Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008       Ф4. Звіт про власний капітал

4.   Реалізовано контроль звірки з попереднім періодом по рядку 3070:

SS301115       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

EV000002       Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано контролі на відповідність рядка 14 графи 1 та графи 2 форми

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

рядку 4000 графи 3 та графи 4 форми UOP00309.

2.   Для форми:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

-     у періодах І півріччя та 9 місяців реалізовано авторозрахунок та контролі для граф 2 - 4 таблиці 6.1;

-     у періодах II - IV квартал реалізовано заокруглення до одного десяткового знаку (значущого) після коми для рядків 8021 - 8025 графи 3;

-     змінено текст контролів для рядків 8000 - 8005 та рядків 8021 -- 8025 графи 3.

3.   Оновлено контролі для форми:

UOP00109      Фінансовий план