Міграція на Firebird 3

Міграція на Firebird 3 для локального варіанту програми


1. Оновіть програму FREDO до версії не нижче 01.01.001.

2. Перед виконанням конвертації БД у режим Firebird 3 створіть архівну копію програми за допомогою Менеджера архіву програми (BackupManager.exe).

Зверніть увагу! Для успішної конвертації бази вільне місце на обраному диску орієнтовно має дорівнювати подвоєному об’єму оригінальної бази.

3. Виконайте конвертацію БД у Firebird 3:

1) запустіть утиліту ConvertFB.exe у кореневому каталозі програми;
2) за замовчуванням буде обрано поточний каталог з БД програми, за необхідністю вкажіть шлях до іншого каталогу з БД ZVIT.FDB;
3) вкажіть шлях до каталогу зберігання конвертованого файла ZVIT.FDB;


1
 

Важливо! запуск ConvertFB.exe виконується тільки із кореневого каталогу програми.

  • Якщо обрано один і той самий каталог, резервна копія оригінальної бази буде збережена зі зміненим
    іменем ZVIT.FDB.bak.
  • Якщо обрано різні каталоги, оригінальна БД залишиться у поточному
    каталозі, сконвертована - в каталозі результату.
  • При виборі довільного файлу БД збереження оригіналу та сконвертованого файлу ZVIT.FDB
    виконується аналогічно.


4. Натисніть кнопку Конвертувати.

Після виконання конвертації необхідно сконвертований файл БД ZVIT.FDB перемістити до каталогу DB встановленої програми.

5. Після виконання конвертації БД запустити програму FREDO.
 

Міграція на Firebird 3 для мережевого варіанту програми


Для встановлення версії Firebird 3 у ручному режимі та конвертації бази даних виконайте наступні кроки:

1. Оновіть програму FREDO до версії 01.01.001.

2. Перед виконанням конвертації БД та підключенням нової версії Firebird 3 створіть архівну копію програми за допомогою Менеджера архіву програми (BackupManager.exe).

Зверніть увагу! Для успішної конвертації бази вільне місце на обраному диску орієнтовно має дорівнювати подвоєному об’єму оригінальної бази.

3. Важливо! Переконайтеся у тому, що службу Firebird server – FREDOService запущено.

4. Виконайте конвертацію БД у Firebird 3:

1) запустіть утиліту ConvertFB.exe у кореневому каталозі програми серверної частини;
2) за замовчуванням буде обрано поточний каталог з БД програми, за необхідністю вкажіть шлях до
іншого каталогу з БД ZVIT.FDB;
3) вкажіть шлях до каталогу зберігання конвертованого файлу ZVIT.FDB;
4) під час виконання конвертації буде виконано зупинку служби FREDOService.

Для виконання конвертації поточної бази даних обирати один і той самий каталог заборонено. За замовчуванням автоматично буде створено підкаталог \FB3.
Якщо обрано різні каталоги, оригінальна БД залишиться у поточному каталозі, сконвертована - в каталозі результату.
При виборі довільного файлу БД та одного і того самого каталогу для оригінальної бази та результату конвертації, резервна копія оригінальної бази буде збережена зі зміненим іменем ZVIT.FDB.bak.

2

5) натисніть кнопку Конвертувати.

Під час конвертації виконується перевірка та виправлення можливих помилок в оригінальній базі. Якщо помилки виправити неможливо, конвертація не здійснюється.

Зверніть увагу! Для успішної конвертації бази вільне місце на обраному диску орієнтовно має дорівнювати подвоєному об’єму оригінальної бази.

Перебіг конвертації відображається у вікні утиліти:

3

Після завершення конвертації буде збережено Протокол конвертації:

4

6) Після виконання конвертації необхідно зупинити службу Firebird server – FREDOService, сконвертований файл БД ZVIT.FDB перемістити до каталогу DB встановленої програми.

Службу Firebird server – FREDOService, яка працювала з БД версії 2.1.4, рекомендовано зупинити та не використовувати для роботи зі сконвертованою БД, оскільки вона не підтримує роботу з БД Firebird 3.

У налаштуваннях запуску служби вкажіть тип запуску – Вимкнено (Disabled).

5
 

5. Завантажте дистрибутив Firebird 3, що відповідає розрядності вашої ОС.
Дистрибутиви доступні за посиланнями:


6. Перевірте чи зупинено службу Firebird server – FREDOService. Якщо ні, зупиніть всі запущені служби Firebird server – FREDOSevice на ПК та у Диспетчері завдань Windows завершіть процеси Firebird (firebird.exe, fb_inet_server.exe).

6

Важливо! Якщо запущені служби Firebird інших версій, або незавершені процеси у Диспетчері завдань, при запуску дистрибутива Firebird 3 буде виведено повідомлення:

7

7. Виконуючи вказівки майстра встановлення Firebird 3, оберіть каталог для установки:

8

8. Оберіть компоненти для установки, як зображено на малюнку:

9

9. Встановіть відмітки, як на малюнку:

10

Важливо! Пункт Разрешить авторизацию предыдущих версий клиента Firebird за замовчуванням вимкнений. Його активування необхідне для початкового коректного формування файлу конфігурації firebird.conf.
10. Якщо поля Пароль SYSDBA та Повторите пароль залишити пустими, буде використовуватись пароль за замовчуванням для БД.

Щоб використовувати особистий пароль, необхідно задати його у полі Пароль SYSDBA та підтвердити його у полі Повторите пароль.

11

Після встановлення Firebird обов’язково вкажіть пароль для підключення до БД у Connectionsetup.exe на вкладці Налаштування Firebird:

12

11. Виконайте установку, натиснувши кнопку Установить.

13

14

12. Після встановлення Firebird 3 перейдіть у кореневий каталог, за замовчуванням: C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0.
Відкрийте файл firebird.conf, перевірте наявність увімкненого параметру

WireCrypt = enabled
(відсутність # на початку рядка означає увімкнення/використання параметру).

Цей параметр вмикається автоматично при встановлені відмітки «Разрешить авторизацию предыдущих версий клиента Firebird» у майстрі установки Firebird.

За замовчуванням Firebird 3 використовує порт 3050.
У разі потреби, змініть порт, за яким повинна працювати служба Firebird 3: параметр RemoteServicePort = 3050. Якщо порт будет змінено, обов’язково вказати новий порт у гілці реєстру встановленої програми (для х86/x64 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IntellectService\BusinessDoc та для х64 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\IntellectService\BusinessDoc, параметр fbPort).

13. Якщо під час встановлення Firebird 3 було задано особистий пароль БД, обов’язково вкажіть його у Connectionsetup.exe на вкладці Налаштування Firebird - поле “Пароль”.

15

14. У гілці реєстру встановленої програми
• для х86/x64 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IntellectService\BusinessDoc;
• для х64 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\IntellectService\BusinessDoc:
 

1) змініть шлях до каталогу Firebird 3 для параметра fbPath.
2) вкажіть нову назву служби Firebird 3 для параметра fbSName. За замовчування використовується назва Firebird Server - DefaultInstance.

16

15. Перезапустіть встановлену службу Firebird 3 – Firebird Server - DefaultInstance.

16. Перезапустіть службу FREDOService.

17. Запустіть програму FREDO.