Ролі

Top  Previous  Next

Адміністрування > Користувачі > Ролі

У таблиці підрозділу відображається перелік існуючих ролей в системі. Дозволяє додавати нові, редагувати та видаляти ролі, налаштовувати права доступу для ролей, редагувати списки користувачів певної ролі в залежності від вимог підприємства.

1. Для того, щоб додати нову роль в систему, виберіть один із способів:

на панелі інструментів натисніть на кнопку (Додати роль),
виберіть команду в меню Правка > Додати роль,
натисніть клавішу Insert.

 

2.Відкриється вікно Додати групу. На закладці Роль заповніть поле Назва найменуванням ролі. За потреби, додайте коментар у відповідному полі.

При першому відкритті вікно не містить користувачів, яким присвоєна створювана роль. Призначення ролі користувачам виконується у вкладці Користувачі

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

3. На закладці Доступ до модулів надаються повноваження для даної ролі щодо роботи у модулях програми.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Вікно містить назву установи або їх перелік, якщо програму використовують декілька організацій одночасно.

Якщо установ більше, ніж одна, встановіть галочку напроти назви установ(и), до яких дозволений доступ.

За потреби, відмітьте поле Відображати тільки вибрані для зручності та полегшення сприйняття інформації.

Перелік підприємств має згорнутий вигляд. Для налаштування доступу до окремих модулів кожної організації треба розгорнути ієрархічний список і позначити модулі, що будуть доступними, галочками.

4. На закладці Доступ до бланків надаються повноваження створення звітів певних бланків.

Натисніть на рисунок, щоб збільшити
Натисніть на рисунок, щоб збільшити

Вікно містить назву установи або їх перелік, якщо програму використовують декілька організацій одночасно.

Якщо установ більше, ніж одна, встановіть галочку напроти назви установ(и), до яких дозволений доступ.

Перелік підприємств має згорнутий вигляд. Для налаштування доступу до окремих бланків кожної організації треба розгорнути ієрархічний список і позначити бланки, що будуть доступними для створення, галочками.

 

Вікно розділене на дві частини. Ліворуч у вкладці Користувачі у ролі міститься список користувачів, для яких призначені ролі, праворуч - користувачі поза цієї ролі, тобто ті, яким дана роль не назначена.

Більше про призначення ролей користувачам описано у розділі довідки Користувачі.

Для того, щоб сформувати список користувачів ролі, виділіть потрібний запис та скористайтесь наступними кнопками:

Переміщення виділеного користувача вліво

Переміщення списку в цілому вліво

Переміщення виділеного користувача вправо

Переміщення списку в цілому вправо

Таким чином, роль може бути призначена групі користувачів.
Перелік ролей та користувачів, а також їх повноваження можуть бути змінені або відредаговані за потреби адміністратором.

5. Після налаштування прав доступу ролі, збережіть внесені зміни, натиснувши кнопку Зберегти.