Оновлення 341

25.10.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.341

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлено Довідник податкових пільг у зв’язку із затвердженням ДФСУ нових довідників пільг станом на 01.10.2018 року, а саме: Довідника 90/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідника № 90/2 інших податкових пільг.

2.   Внесено зміни у Довідник КПКВ.

3.   Доповнено довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

4.   Оновлено довідник Відділення ФСС України.

5.   Довідник Органи управління (СКОДУ).

Зверніть увагу! Довідник Органи управління (КОДУ) втратив чинність. Будь ласка, у Картці підприємства -розділ Підприємство - поле Орган управління встановіть значення з нового довідника Органи управління (СКОДУ)!

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни

Доповнено файл консолідації для звітів:

J0100116       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0108104       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

ФСС України

Нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:

C1200101       Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Зміни

Змінено зовнішній вигляд бланку:

C1100101       Заява-розрахунок

Державна казначейська служба

Нові форми

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно, І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

FDOPIV01     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV01    Довідка про операції в національній валюті

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно:

FZNR0003     Заявка на видачу готівки

FZABIV01      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою державною казначейською службою України

FAKTPR01     Акт придбання матеріальних цінностей

FZDVIV01      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - щомісячно, Рік:

FDNYNF01    Довідка про надходження у натуральній формі

Зміни

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN021     Тимчасовий план використання бюджетних коштів

FZPLN012     Зведений план використання бюджетних коштів

FZPLN022     Тимчасовий зведений план використання бюджетних коштів

FLIM0001     Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування

FDPPL001     Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів

FDK0SH01     Довідка про зміни до кошторису

FDK0SH02     Тимчасова довідка про зміни до кошторису

FDPLAZ01     Довідка про зміни до плану асигнувань

FDPLAZ02     Тимчасова довідка про зміни до плану асигнувань

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1.   Розширено інформаційний контроль для форм пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

та форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано додаткову програму обробки з імпорту/експорту даних у форматі Excel для форми:

S3000109       Фінансовий план підприємства

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни

FSFVK002       Фактичні видатки

FSFINR04       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB04       Форма №1-дс Баланс

FSKD1819      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSUFK005       Управлінська форма 3

FSKD2119      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2719      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FS41KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS2KD38         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FSUFK005       Управлінська форма 3

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

У властивостях бланку змінено одиниці виміру:

KM300107      Фінансовий план підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1.  В меню «Довідка» реалізовано «Журнал історії оновлення», в якому відображається перелік версій, дата та опис змін в оновленні.

2.  В меню «Довідка» доданий новий пункт «Інтернет», в якому є посилання на офіційний сайт програми, форум на сайті, сторінки в Facebook, Google+ та Telegram.

Звітність

Реєстр первинних документів

1.   Доопрацьовано відображення назви імпортованих первинних документів у таблиці реєстру для випадку, коли імпортований xml-файл не містить назви документа.

2.   Доопрацьовано механізм підписання первинних документів із закритого вигляду, що створені за шаблонами з довільно налаштованим комплектом підписів.

3.   Реалізовано можливість погодження вхідних первинних документів довільним комплектом підписів, який налаштовується у шаблоні документа на стороні відправника.

Шаблони первинних документів

1.   У Конструкторі шаблона для полів шаблона додано можливість обирати тип списку: Редагований або Фіксований. Перелік значень списку задається у полі Список значень.

При встановленні типу Редагований, під час заповнення документа користувач матиме можливість редагувати обране зі списку значення.

2.   Реалізовано можливість налаштовувати комплект підписів, для погодження первинного документа на стороні отримувача.

У Конструкторі шаблона у вікні налаштування комплекту підписів додано поле для вибору налаштування типу комплекту підписів: Відправник або Отримувач. При виборі типу Отримувач, у вікні виконується налаштування комплекту підписів для затвердження документа на стороні отримувача. Налаштування комплекту підписів виконується по команді меню Файл - Налаштування комплекту підписів.

Єдиний внесок

1.   Оптимізована робота з Таблицею 6 Додатка 4, що містить велику кількість рядків. Якщо звіт містить більше ніж 100 помилок, всі унікальні помилки вже знайдено, будь ласка, не очікуючи закінчення перевірки, виправте знайдені помилки по всім графам.

2.   Відкориговано заповнення графи 6 у Додатку 5 Таблиці 1 (F3050112 , F3051112).

3.   Відкориговано виконання перевірки Таблиці 6 Додатка 4 після додавання нових співробітників.

4.   Додано відображення нумерації граф у електронній формі Таблиць 5 - 9 Додатка 4.

Довідники

Співробітники

Оптимізовано механізм одночасного видалення великої кількості записів з довідника Співробітники.

Картка підприємства

Додано новий блок Для платників акцизного податку. Блок містить поля:

·      Код філії (код пункту реалізації) - код філії, що виписує та реєструє акцизні накладні;

·      Платник АП (назва головного підприємства) - назва головного підприємства, до якого належить філія (структурний підрозділ).

Якщо поля заповнені, при формуванні Акцизних накладних (J1203002, F1203002) та Розрахунків коригування до акцизної накладної (J1203102, F1203102) здійснюватиметься автоматичне заповнення полів документів код філії та Особа, що реалізує пальне.

Зверніть увагу! Автоматичне заповнення відповідних полів акцизних документів відбуватиметься лише при заповненні полів Код філії (код пункту реалізації) та Платник АП (назва головного підприємства) у Картці підприємства.

Контрагенти

Реалізовано контроль на наявність дублікатів записів контрагентів (по значенню ЄДРПОУ та коду філії) у файлах xml та dbf, що імпортуються.

Журнал історії оновлення

Реалізовано новий модуль «Журнал історії оновлення» в якому відображається перелік версій, дата та опис змін в оновленні.