Оновлення 338

14.09.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.338

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Оновлений довідник Військове звання. Довідник розміщений у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд. Довідник підключений до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 ЄСВ (J3000412, F3000412).

2.   Згідно з Кодексом законів про працю України доповнено довідник Причини звільнення. Додано значення:

·   ст. 32 КЗпПУ. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Довідник підключений до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 ЄСВ (J3000412, F3000412).

3.   В Загальні Довідники доданий Довідник вибору років.

ФОРМИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено порядок виконання контролів у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

·   якщо у підприємства в наявності документи S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах), S0100113 Ф1. Баланс, S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, звірка по формі відбувається з цими документами;

·   якщо документи S0100213, S0100113, S0110011 відсутні, звірка відбувається за SS100213 Ф2.Звіт про фінансові результати (в тисячах), SS100113 Ф1. Баланс, SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;

·   за відсутності S0100113 не відбувається автоматичне заповнення рядків 6000 - 6080 по графі 4 з форми SS100113.

2.   Реалізовано можливість вибору файла вкладення та можливість видалення доданого файла у полях Супровідний лист та Пояснювальна записка форм:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Для Міністерства аграрної політики та продовольства України реалізовано можливість імпорту даних Excel-шаблону для форм пакету PROZVI01:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

Для Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412) відредаговане відображення статі у графі 7 у друкованій формі документа.

Адміністрування

Сертифікати

Оптимізована робота з захищеними носіями.

Довідники

Контрагенти

Налаштовано відображення номерів телефонів після імпорту даних контрагентів з формату xml.

Адресна книга

Оновлений сертифікат Національної академії аграрних наук.