Оновлення 331

18.07.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.331

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлений Довідник податкових пільг станом на 04.07.2018 року.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти

Початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:

J0902203       Звіт про фінансовий стан (Баланс)

J0902303       Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)

J0902603       Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)

J0902703       Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом

J0902803       Звіт про рух грошових коштів банку за непрямим методом

J0903701       Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форми:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

реалізовано перенесення даних із відповідної форми Міністерства оборони України:

MOU08002     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Дані з MOU08002 у вікні відкритого документа SM100804

2.   Змінено порядок розрахунку. Скасовано автоматичне заповнення полів 1201 та 1202, якщо заповнено поле 1200 у формі:

S3000108       Фінансовий план підприємства

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук України

Нові звіти початок дії - з 01.07.2018 р.; період подання - щомісячно:

NOIZBR02      Збирання ранніх культур

NOIZBP02      Збирання пізніх культур

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові звіти

У пакеті KMDABK01 додано нові форми: початок дії - з 02.07.2018 р.; період подання - 2-й квартал; термін подання звітності - до 16.07.2018 р.:

KMM24S19     Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMM24Z19     Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано відображення попередження при заповненні форм Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів (J0301206, F0301206).

При внесенні змін у поле Найменування контролюючого органу, до якого подається податкова декларація виводиться повідомлення: «Перевірте відповідність назви ДФС з кодом контролюючого органу, до якого подається податкова декларація».

Реєстр первинних документів

  Змінено механізм роботи з дублікатами від’ємних Розрахунків коригування, для яких відсутні квитанції про реєстрацію. При отриманні такого документу з ЄРПН дублікат переміщується до корзини.