Оновлення 330

13.07.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.330

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

Увага! Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм.

У Таблиці 1.1 в графі 4 додано додаткове поле для внесення до порядкового номеру ПН/РК номеру філії; в таблицях у колонках «індивідуальний податковий номер» додано можливість внести значення довжиною від 9 до 12 цифр:

J0200520      Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0215120      Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

F0200420     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

F0215120     Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

KKD10019      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Зміни

MK881004      Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004      Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004      Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

K2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDS38        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

1.   У властивостях бланків встановлено позначку Приймається по E-Mail:

KMD11019     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD16019     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17019     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18019    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD20019    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22S19    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22Z19    Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23019    Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD24S19    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24Z19    Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD25S19    Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD25Z19    Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26019    Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD28019    Додаток 28  Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

2.   Реалізовано можливість створення декількох форм у пакеті KMDABK01:

KMFINB02      Форма №1-дс Баланс

KMFINR02      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMPFOZ01     Інформація про наявність і рух основних засобів

3.   Інформаційне повідомлення замінено на повідомлення про помилку при перевірці значення рядка 4300 граф 11, 6, 8 у формі:

KM104008      Ф4. Звіт про власний капітал