Оновлення 329

06.07.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.329

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.) Внесено зміни у довідник Статус підприємства.

2.) Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.06.2018 р.

Довідник використовується у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018  № 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21» реалізовано нові форми звітів. Початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - залежно від звітного періоду, що застосовується.

Вперше мають застосовуватися при звітуванні за червень 2018 р. (а для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, - за ІІ квартал 2018 р.):

J0200120       Податкова декларація з ПДВ

J0200520      Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0215220       Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)

J0200620      Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299820       Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

J0215120      Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

J0299320       Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

J0215720      Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

J0215820      Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

J0215320      Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

J0215920      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

J0299720      Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

J0215520      Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

J0215620      Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК

J0217020      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

F0200120       Податкова декларація з ПДВ

F0200520     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

F0215220       Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200620     Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299820       Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

F0215120     Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

F0299320       Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

F0215720     Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

F0215820     Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

F0215320     Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

F0215920     Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

F0299720     Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

F0215520     Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

F0215620     Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК

F0217020     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 року № 309 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України» реалізовано нові форми:

Початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

J1314001       Запит на отримання публічної інформації

F1314001       Запит на отримання публічної інформації

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Іншу довідку.

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.04.2018 року № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» реалізовано нову форму, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

J0147702      Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Зміни:

      Реалізовано інформаційне повідомлення (необов'язкову перевірку) для поля Причина коригування, якщо у полі міститься значення, відмінне від дозволених:

J1201209      Додаток №2

F1201209     Додаток №2

Державна служба статистики

Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щоквартально:

FD301011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

FD301114     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт

У пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - 01.04.2018, період подання - як у головному документі:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

 

1.   Реалізовано перенесення даних по рядках 1201 та 1202 таблиці 1 у форму:

S3000308       Показники виконання фінансового плану із відповідної
форми Міністерства оборони
:

MOU00307     Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Перенести дані з MOU00307 у вікні відкритого документа S3000308.

2.   Повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення при контролі заповнення поля, що містить прізвище підписувача документа, у формах пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

3.   Реалізовано можливість імпорту даних формату XLS для Міненерговугілля у періоді квартал для форм пакету PROZVI01:

SS100113       Ф1. Баланс

SS100213       1 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Імпорт з XLS для Мін. енерго у вікні відкритого документа.

4.   Додано поле Аудиторський висновок у формі:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN38     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL38       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL38       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM38       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM38      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN198      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD138      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S38      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z38      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS38        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16019      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17019      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21019      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S30      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z30      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S19      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z19      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0004      Форма №1-дс Баланс

KINR0004      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Новий звіт

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:

NOIZRZ01      Збирання ранніх зернових

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення полів з назвою організації та області у формах:

NOISAN01      Сортовий аналіз

NOIYRI01      Реалізація ярі

NOIROZ01      Реалізація озимі

NOIRVP01      Реалізація та ціни

2.   Реалізовано функцію автоматичного відображення періоду подання звіту перед його назвою. Період, вказаний при заповненні звіту, автоматично відображається перед назвою звіту у закритому вигляді:

NOIBN001      Банкрути

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIMT201     МТР 2

NOIMTP01     МТР

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOISOZ01      Стан озимих

NOITEH01      Технічні

NOIZBP01      Збирання пізніх культур

NOIZBR01      Збирання ранніх культур

NOICSF01      Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові звіти

У пакеті KMDABK01 додано нові форми: початок дії - з 02.07.2018 р.; період подання - 2-й квартал; термін подання звітності - до 16.07.2018 р.:

KMD11019     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD16019     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17019     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18019    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD20019    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22S19    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22Z19    Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23019     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD24S19    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24Z19     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD25S19     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD25Z19     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26019    Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD28019    Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

KMZ7MZ37     Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS37    Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1S37    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

  Відновлено функцію копіювання пакетних документів з додатками.

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Реалізовано можливість змінювати дату у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Під час формування заявок на продовження сертифікатів користувачі можуть самостійно обирати дату початку дії сертифікату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуальних сертифікатів:

 

За замовчуванням проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних сертифікатів. Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось менше трьох днів, у полі Початок дії за замовчуванням встановлюється поточна дата.

06.07.2018

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.329

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.)Внесено зміни у довідникСтатус підприємства.

2.)Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.06.2018 р.

Довідник використовується у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018  № 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21» реалізовано нові форми звітів. Початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - залежно від звітного періоду, що застосовується.

Вперше мають застосовуватися при звітуванні за червень 2018 р. (а для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, - за ІІ квартал 2018 р.):

J0200120       Податкова декларація з ПДВ

J0200520      Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0215220       Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)

J0200620      Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299820       Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

J0215120      Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

J0299320       Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

J0215720      Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

J0215820      Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

J0215320      Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

J0215920      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

J0299720      Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

J0215520      Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

J0215620      Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК

J0217020      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

F0200120       Податкова декларація з ПДВ

F0200520     Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

F0215220       Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200620     Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299820       Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

F0215120     Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

F0299320       Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

F0215720     Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

F0215820     Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

F0215320     Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

F0215920     Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

F0299720     Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

F0215520     Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

F0215620     Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК

F0217020     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 року № 309 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України» реалізовано нові форми:

Початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

J1314001       Запит на отримання публічної інформації

F1314001       Запит на отримання публічної інформації

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Іншу довідку.

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.04.2018 року № 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» реалізовано нову форму, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:

J0147702      Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Зміни:

      Реалізовано інформаційне повідомлення (необов'язкову перевірку) для поля Причина коригування, якщо у полі міститься значення, відмінне від дозволених:

J1201209      Додаток №2

F1201209     Додаток №2

Державна служба статистики

Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щоквартально:

FD301011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

FD301114     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт

У пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - 01.04.2018, період подання - як у головному документі:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

 

1.   Реалізовано перенесення даних по рядках 1201 та 1202 таблиці 1 у форму:

S3000308       Показники виконання фінансового плану із відповідної
форми Міністерства оборони
:

MOU00307     Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Перенести дані з MOU00307 у вікні відкритого документа S3000308.

2.   Повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення при контролі заповнення поля, що містить прізвище підписувача документа, у формах пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

3.   Реалізовано можливість імпорту даних формату XLS для Міненерговугілля у періоді квартал для форм пакету PROZVI01:

SS100113       Ф1. Баланс

SS100213       1Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Програми - Імпорт з XLS для Мін. енерго у вікні відкритого документа.

4.   Додано поле Аудиторський висновок у формі:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN38     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL38       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL38       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM38       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM38      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN198      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD138      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S38      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z38      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS38        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16019      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17019      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21019      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S30      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z30      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S19      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z19      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0004      Форма №1-дс Баланс

KINR0004      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Новий звіт

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:

NOIZRZ01      Збирання ранніх зернових

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення полів з назвою організації та області у формах:

NOISAN01      Сортовий аналіз

NOIYRI01      Реалізація ярі

NOIROZ01      Реалізація озимі

NOIRVP01      Реалізація та ціни

2.   Реалізовано функцію автоматичного відображення періоду подання звіту перед його назвою. Період, вказаний при заповненні звіту, автоматично відображається перед назвою звіту у закритому вигляді:

NOIBN001      Банкрути

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIMT201     МТР 2

NOIMTP01     МТР

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOISOZ01      Стан озимих

NOITEH01      Технічні

NOIZBP01      Збирання пізніх культур

NOIZBR01      Збирання ранніх культур

NOICSF01      Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові звіти

У пакеті KMDABK01 додано нові форми: початок дії - з 02.07.2018 р.; період подання - 2-й квартал; термін подання звітності - до 16.07.2018 р.:

KMD11019     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD16019     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17019     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18019    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD20019    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22S19    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22Z19    Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23019     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD24S19    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD24Z19     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

KMD25S19     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD25Z19     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26019    Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KMD28019    Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

KMZ7MZ37     Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS37    Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1S37    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

  Відновлено функцію копіювання пакетних документів з додатками.

Адміністрування

Сертифікати - Заявки на сертифікат

Реалізовано можливість змінювати дату у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Під час формування заявок на продовження сертифікатів користувачі можуть самостійно обирати дату початку дії сертифікату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуальних сертифікатів:

 

За замовчуванням проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних сертифікатів. Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось менше трьох днів, у полі Початок дії за замовчуваннямвстановлюється поточна дата.